Přeskočit navigaci

Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života


Ekoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty
O2 Chytrá škola

ZŠ Mendíků > Jídelna

ZŠ Mendíků - školní jídelna

Stravování ve školní jídelně

Ve školní jídelně se mohou stravovat všichni žáci a zaměstnanci za předpokladu, že uhradí požadované poplatky a zakoupí bezkontaktní čip za zálohu 150,- Kč v hotovosti. Čip slouží k identifikaci strávníka a volbě jídla I a II. Volba oběda je možná i přes internet.

Výdej obědů:

Cena oběda

Cena oběda je závislá na věku dítěte, jehož dosáhne během školního roku.

Ceník obědů od školního roku 2020/2021
Věk Cena za 1 oběd Měsíční platba
7 – 10 let 30,- Kč 640,- Kč
11 – 14 let 32,- Kč 660,- Kč
15 a více 34,- Kč 700,- Kč
nedotovaná cena 75,- Kč

Placení stravného

Vždy na následující měsíc bezhotovostním převodem z účtu na účet č. 10006-54933041/0100 nejpozději do 25. dne v měsíci.

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů se provádí den předem do 14 00 hodin telefonicky, osobně, emailem, pomocí sms 778 773 805 nebo přes internet. V případě náhlé nemoci je možné odhlásit oběd do 8 00 hodin nebo si oběd vyzvednout do přinesených čistých nádob určených k přepravě jídla (výdej 11 15 – 11 45 hod.). Nárok na dotovaný oběd má žák pouze v první den nemoci. Ostatní dny nepřítomnosti je nutné jídlo odhlásit. Za neodebraný nebo neodhlášený oběd se náhrada neposkytuje. V případě, že v ZŠ nebude probíhat vyučování (např. ředitelský volný den, prázdninový provoz) rovněž nemá strávník nárok na dotovaný oběd. V dalších dnech je možné obědy odebírat pouze za nedotovanou cenu tj. 75,- Kč.

Přihlášení a odhlášení strávníka

Přihlášení strávníka proběhne pouze po vyplnění přihlašovacího formuláře, kde žáci obdrží variabilní symbol k placení stravného a přístupové heslo na svůj internetový účet. Ukončení stravování musí rodiče sdělit písemně v kanceláři školní jídelny.

Do mobilu si můžete stáhnout aplikaci www.jidelna.cz. Po vyplnění přihlašovacích údajů, které jsou stejné jako pro přihlášení přes internet, můžete přes tuto mobilní aplikaci obědy objednávat i odhlašovat.

Číselné označení alergenů je k nahlédnutí v jídelním lístku na www.jidelna.cz
Seznam alergenů publikovaný ve směrnici 2000/89 od 13. 12. 2014 směrnicí 1169/2011 EU naleznete zde.


Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 2/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Datová schránka:    ap4rb42

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa