Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

MenuEkoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty

ZŠ Mendíků > Projekty

ZŠ Mendíků - projekty EU

Projekty EU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ a MŠ Mendíků Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0005135.
Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářská a matematická pregramotnost, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí pro mateřskou školu.
Na základní škole je dotace čerpána na platy školního asistenta a školního speciálního pedagoga, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, aktivity vzájemná spolupráce pedagogů a tandemová výuka, vedení čtenářského klubu a klubu zábavné logiky a deskových her a doučování a příprava na vyučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 2/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Datová schránka:    ap4rb42

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa