Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

MenuEkoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty
O2 Chytrá škola

ZŠ Mendíků > Aktuality

ZŠ Mendíků - aktuality

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 - aktualizováno dne 27. 3. 2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

 

v aktualitách naleznete potřebné informace k přihlášení Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání v ZŠ Mendíků.

Jsme rádi, že jste si naši školu vybrali a velmi nás mrzí, že Vaše děti společně s Vámi neprožijí tradiční „pohádkový zápis“ Mendíků.

Věříme, že si vše v září naši prvňáčci vynahradí.

 

Na základě „Opatření ministra školství č.j. MSMT-12639/2020-1“ měníme pokyny k zápisu do 1. ročníku a přípravné třídy pro školní rok 2020/21.

Motivační část zápisu: zrušena

Termín zápisu:   1. – 30. 4. 2020

Zápis do 1. tříd proběhne mezi 1. a 30. dubnem 2020. 

 

Korespondenční formou (datovou schránkou, elektronickou poštou s elektronickým podpisem, poštou) pošlou zákonní zástupci vyplněnou přihlášku do 1. ročníku, žádost o přijetí do 1. ročníku a kopii rodného listu. 

Osobní zápis bez dětí (s předáním patřičných dokumentů) se uskuteční o okénka ve vestibulu školy. S sebou vezměte potřebné dokumenty předem vyplněné, rodný list a OP. Služba u okénka bude Vaše tiskopisy pouze přebírat.

Pokud nemáte možnost tiskopisy vytisknout, budou k dispozici v prostoru před hlavním vchodem každý den od 9.00 hodin do 11.00hodin. Rovněž v termínech pro osobní podání žádostí ve škole.  

 

Je možno využít rezervační systém školy, který zajistí přijetí žádosti v konkrétní den a čas.

           https://zs-a-ms-mendiku-praha-4.reservio.com

 

A jaké jsou termíny osobního podání ve škole?

pondělí od 9. 00 hodin do 17.00 hodin dne 6. 4.  a 20. 4.

úterý od 9. 00 hodin do 17.00 hodin dne 14. 4.  

středa od 9. 00 hodin do 17.00 hodin dne 8. 4., 15. 4. a 22. 4.

 

Výsledky zápisu do prvního ročníku budou zveřejněny nejpozději 6. 5. 2020.

V následujících aktualitách naleznete vždy konkrétní dokumenty k zápisu do 1. třídy, třídy přípravné, k odkladu školní docházky i k předčasnému zápisu.

Dotazy ohledně zápisu do 1. tříd a třídy přípravné zasílejte na e-mail: burgerova.hana@zsmendiku.cz

Věříme, že vše společně zvládneme.

Mgr. Jitka Poková ředitelka školy

[29. 3. 2020]

Jakým způsobem můžete přihlášku k základnímu vzdělávání podat?

Vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ (formulář naleznete v příloze nebo v odkazu „Zápis do 1. ročníku“) můžete podat následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím datové schránky, jejímž držitelem je zákonný zástupce  (ID datové schránky ZŠ Mendíků je ap4rb42)
 2. elektronicky e-mailovou poštou na školní e-mail: skola@zsmendiku.cz (žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce)
 3. prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (dopis s průvodkou pro potvrzení data doručení žádosti) na adresu: Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 2, Mendíků 2/1000, 140 00 Praha 4 – Michle
 4. osobním podáním u okénka u hlavního vchodu do základní školy ve vypsaných termínech (Je možno využít rezervační systém školy, který zajistí přijetí žádosti v konkrétní den a čas.)

           https://zs-a-ms-mendiku-praha-4.reservio.com

 

termíny osobního podání ve škole:

pondělí od 9. 00 hodin do 17.00 hodin dne 6. 4. a 20. 4.

úterý od 9. 00 hodin do 17.00 hodin dne 14. 4.  

středa od 9. 00 hodin do 17.00 hodin dne 8. 4., 15. 4. a 22. 4.

K žádosti je nutné přiložit:

 1.  kopii rodného listu dítěte (na kopii, prosím, napište větu: „Souhlasím s poskytnutím kopie rodného listu“ a podepište se.)                                      V případě elektronického dokumentu tuto větu zahrňte do textu zprávy. Poskytnutá kopie rodného listu bude po ověření dat skartována.
 2. „Zápisní list pro školní rok 2020/2021“ (formulář naleznete v příloze nebo v odkazu „Zápis do 1. ročníku“)

Vyplněnou a podepsanou žádost podejte jedním z výše uvedených způsobů v termínu od 1. do 22. dubna 2020.

Následně od nás obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o přijetí žádosti a registrační číslo Vaší žádosti. Pod tímto číslem bude Vaše žádost v přijímacím řízení posuzována.

[29. 3. 2020]

Jak zažádat o odklad povinné školní docházky?

Vyplněnou „Žádost o odklad povinné školní docházky“ můžete podat stejným způsobem jako žádost o přijetí k povinné školní docházce (formulář naleznete v příloze nebo v odkazu „Zápis do 1. ročníku“).

K žádosti je nutné přiložit:

 1.  kopii rodného listu dítěte (na kopii, prosím, napište větu: „Souhlasím s poskytnutím kopie rodného listu“ a podepište se. (v případě elektronického dokumentu tuto větu zahrňte do textu zprávy). Poskytnutá kopie rodného listu bude po ověření dat skartována.
 2. doporučující posudek školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10)
 3. odborného lékaře nebo klinického psychologa

[29. 3. 2020]

Jak podat přihlášku do přípravné třídy?

Vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy“ můžete podat stejným způsobem jako žádost o přijetí k povinné školní docházce  (formulář naleznete v příloze „Zápis do 1. ročníku“).

K žádosti je nutné přiložit:

 1. kopii rodného listu dítěte (na kopii, prosím, napište větu: „Souhlasím s poskytnutím kopie rodného listu“ a podepište se. (v případě elektronického dokumentu tuto větu zahrňte do textu zprávy). Poskytnutá kopie rodného listu bude po ověření dat skartována.
 2. doporučující posudek školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10) dosáhne-li dítě šestého roku věku v období  září až prosinec školního roku 2020/21
 3. odborného lékaře (dosáhne-li dítě šestého roku věku v období leden až červen školního roku 2020/21).
 4. Do přípravní třídy je zařazeno přednostně dítě s odkladem školní docházky, proto je nutné dodat i „Žádost o odklad povinné školní docházky“.Máte-li udělený odklad škkolní docházky v jiné základní škole, je nutné doložit jeho kopii.

[29. 3. 2020]

Jak zažádat o „předčasný“ zápis?

Vyplněnou „Žádost o předčasné přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ můžete podat stejným způsobem jako žádost o přijetí k povinné školní docházce  (formulář naleznete v příloze „Zápis do 1. ročníku“).

K žádosti je nutné přiložit:

 1. kopii rodného listu dítěte (na kopii, prosím, napište větu: „Souhlasím s poskytnutím kopie rodného listu“ a podepište se. (v případě elektronického dokumentu tuto větu zahrňte do textu zprávy). Poskytnutá kopie rodného listu bude po ověření dat skartována.
 2. doporučující posudek školského poradenského zařízení                        (např. Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10) dosáhne-li dítě šestého roku věku v období  září až prosinec školního roku 2020/21
 3. odborného lékaře (dosáhne-li dítě šestého roku věku v období leden až červen školního roku 2020/21)                                           V příloze naleznete potřebné dokumenty k "předčasnému zápisu".

[29. 3. 2020]

Charitativní pomoc nemocnicím

Vážení rodiče a milí žáci,

obrátil se na nás pan Štěpán Pastula, který spolupracuje s naší základní školou, s prosbou  o pomoc pro nemocnice. Organizuje sbírku ušitých roušek. Máte-li možnost a chuť se do sbírky zapojit, bližší informace k formě pomoci naleznete v následujícím odkazu:

 www.svetem.net/dobrovolnik 

V příloze jsou ukázkové fotografie z aktivit, které pan Pastula ve škole realizoval. Pro připomenutí projekty Indie a Afrika.

[25. 3. 2020]

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 - změny ke dni 20. 3. 2020

Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy

Na základě „Opatření ministra školství č.j. MSMT-12639/2020-1“ měníme pokyny k zápisu do 1. ročníku a přípravné třídy pro školní rok 2020/21.

Motivační část zápisu: zrušena

V tomto roce není umožněn přístup dětí do budovy školy. Je nám to líto, že není možná realizace našeho tradičního "pohádkového" zápisu.

Termín zápisu: 1. – 30. 4. 2020

Zápis do prvního ročníku proběhne mezi 1. a 30. dubnem 2020. Korespondenční formou (datovou schránkou, elektronickou poštou s elektronickým podpisem, poštou) pošlou zákonní zástupci vyplněnou přihlášku do 1. ročníku, žádost o přijetí do 1. ročníku a kopii rodného listu. Osobní zápis bez dětí (s předáním výše uvedených dokumentů) se uskuteční o okénka ve vestibulu školy.  Přesný termín a čas k osobnímu předávání přihlášek bude upřesněn.

Výsledky zápisu do prvního ročníku budou zveřejněny nejpozději 6. 5. 2020.

Zápis do přípravné třídy proběhne mezi 1. a 30. dubnem 2020. Korespondenční formou (datovou schránkou nebo elektronickou poštou s elektronickým podpisem) pošlou zákonní zástupci vyplněnou přihlášku do přípravné třídy, žádost o zařazení do přípravné třídy a kopii rodného listu. Osobní zápis bez dětí (s předáním výše uvedených dokumentů) se uskuteční o okénka ve vestibulu školy. Přesný termín a čas k osobnímu předávání přihlášek bude upřesněn.

Výsledky zápisu do přípravné třídy budou zveřejněny nejpozději 6. 5. 2020.

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jitka Poková ředitelka školy

[23. 3. 2020]

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 - důležité informace

Aktuální informace naleznete na stránkách MŠMT.

Formuláře, které naleznete v odkazu "Zápis do 1. tříd" zatím nevyplňujte. Konkrétní informace včas naleznete na webových stránkách školy.

Dotazy ohledně zápisu do 1. tříd a třídy přípravné zasílejte na e-mail: burgerova.hana@zsmendiku.cz

[23. 3. 2020]

Informace pro rodiče - formulář OČR

Vážení rodiče,

formulář OČR je k vyzvednutí na vrátnici školy každý všední den od 9.00 hodin do 11.00 hodin.

Zároveň o potvrzení formuláře můžete požádat e-mailem paní hospodářku školy:   etlikova.dana@zsmendiku.cz nebo telefonicky 777 012 212

Využít můžete i odkaz:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd

Mgr. Jitka Poková, ředitelka školy

[21. 3. 2020]

Informace o provozu MŠ Mendíků v mimořádném režimu

Vážení rodiče,

 

MČ Praha 4 vydala souhlas s uzavřením všech mateřských škol MČ Prahy 4 s účinností od středy 18. 3. 2020.

Naše mateřská škola byla na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 15. 3. 2020            č. 219 určena MČ Prahy 4, aby zajistila nezbytně nutný provoz pro zákonné zástupce, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení.

Tato péče bude vykonávána ve skupině po nejvýše 15 dětech.

Provoz mateřské školy v mimořádném provozu je určen pro zdravé děti, které nepřišly do kontaktu s rizikovými faktory.

Pokud Vaše dítě vykazuje známky respiračního onemocnění (rýma, kašel a podobně nebo známky střevního či zažívacího problému), učiňte opatření a nechte své dítě doma.

Z organizačních důvodů (např. zajištění stravování) prosíme zákonné zástupce, aby den před nástupem dítěte do MŠ Mendíků kontaktovali vedoucí učitelku Lucii Kokešovou na telefonu 739 281 725, která Vám poskytne bližší informace.

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jitka Poková, ředitelka školy

[21. 3. 2020]

Informace pro rodiče od zřizovatele MČ Prahy 4

Vážení rodiče,

v příloze naleznete souhlas Městské části Praha 4 k přerušení provozu mateřských škol od zítřka 18.3.2020.

Běžný provoz všech MŠ bude přerušen s tím, že ve vybraných MŠ bude probíhat za určitých podmínek provoz v mimořádném režimu. 

Mgr. Jitka Poková, ředitelka školy

[17. 3. 2020]

INFORMACE PRO RODIČE - FORMULÁŘ OČR

Vážení rodiče,

formulář OČR je k vyzvednutí na vrátnici školy každý všední den od 9.00 hodin do 11.00 hodin.

Mgr. Jitka Poková, ředitelka školy

 

 

[16. 3. 2020]

Informace pro rodiče od zřizovatele MČ Prahy 4

 

V souvislosti s množícími se dotazy na možnosti pronájmu škol v současné situaci připomínáme včerejší vládní nařízení:

„S účinností od 13. března 2020 od 6.00 hodin zakázala až do odvolání všechny veřejné a soukromé kulturní, sportovní, společenské, náboženské, vzdělávací a další akce s účastí přesahující ve stejný čas počet 30 osob. Zákaz se týká mimo jiné i trhů, poutí, slavností či ochutnávek.“

 

Dnes byla vyhlášena další mimořádná opatření ve kterých je mj. zakotven zákaz týkající se i venkovních sportovišť.

[13. 3. 2020]

Informativní dopis pro rodiče dětí z MŠ Mendíků

Vážení rodiče,

v příloze naleznete informativní dopis pro rodiče  dětí z MŠ Mendíků od zřizovatele MČ Prahy 4.

[13. 3. 2020]

OČR - vysvětlení k vyplnění tiskopisu

V příloze naleznete tiskopis OČR a vysvětlení, jak ošetřovné uplatnit.

[11. 3. 2020]

Aktuální informace pro rodiče

V příloze naleznete dokument MŠMT:

"Informace k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol"

[11. 3. 2020]

Aktuální informace pro rodiče

sdělujeme Vám doplňující informace ohledně mimořádného opatření MZ, které máme zatím k dispozici od MČ Prahy 4:

-          od 11. 3. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních…(viz příloha)

-          mateřské školy zůstávají v provozu

-          opatření se týká i školských služeb poskytovaných v prostorách školy, tzn. školní dužiny a školní jídelny (výdejny), nebude tedy zajištěna „sběrná“ družina ani pro nejnutnější případy

-          rodiče dětí do 10 let věku mohou čerpat ošetřovné, a to ve výši 60 % svého platu, pro tento účel v příloze přikládáme formulář ČSSZ „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy“ (druhý formulář je pro případ převzetí péče jiným oprávněným); tento formulář dle sdělení MPSV potvrzuje škola (ve dvou vyhotoveních); žádáme o vyvěšení přiložených formulářů na webových stránkách ZŠ; přikládáme taktéž info ČSSZ pro rodiče a školy

-          pořádání školy v přírodě – dle sdělení MŠMT probíhající ŠVP a LVK lze dokončit; k plánovaným ŠVP se ministerstvo zatím nevyjádřilo

-          co se týká zaměstnanců školy, doporučujeme postupovat dle jejich pracovního zařazení, tzn. práce na pracovišti, práce z domova, samostudium, případně překážky v práci na straně zaměstnavatele; v příloze přikládáme tiskovou zprávu MPSV

-          škola zajistí dle možností a věku žáků výuku elektronickou cestou

Nadále sledujeme všechny dostupné zdroje informací. V případě jakékoliv změny Vás budeme informovat.

 

[10. 3. 2020]

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE

Vláda ČR uzavřela základní, střední a vysoké školy od středy 11. 3. do odvolání z důvodu zabránění masivního šíření koronaviru.

Z těchto důvodů bude naše ZŠ uzavřena. Uzavření se týká i mimoškolních aktivit (kroužků, pronájmů).

MŠ Mendíků bude v provozu.

Od středy je pro všechny uzavřen i provoz školní jídelny. Obědy budou dětem automaticky odhlášeny po dobu uzavření školy.

Třídní učitelé budou zapisovat rodičům a žákům učivo, které si budou doma studovat.

Žádáme zákonné zástupce, aby dohlédli na plnění školních povinností v době uzavření školy.

Doporučujeme, aby žáci zůstávali doma, neúčastnili se žádných akcí a nenavštěvovali zbytečně prostory s vyšším počtem osob (hromadná doprava, obchody atp.) a neshromažďovali se.

O ukončení tohoto opatření budete informováni jak médii, tak prostřednictvím školních webových stránek.

Jedná se o první informaci. Dnes 10. 3. 2020 po poledni zasedne bezpečnostní rada obce Prahy 4, která přijme další případná opatření k provozu škol.

Aktuální informace budeme průběžně doplňovat.

Děkujeme za respektování preventivních opatření.

 

Mgr. Jitka Poková

ZŠ Mendíků, Praha 4

[10. 3. 2020]

Důležité informace k aktuální situaci

V souvislosti s aktuálním vývojem situace ohledně šíření koronaviru COVID-19 a vyhlášenými opatřeními Bezpečnostní radou státu, zasedne na ÚMČ Praha 4 Bezpečnostní rada obce dnes v poledne. Po jejím jednání zveřejníme podrobnosti a pokyny k provozu školy.

 

 

[10. 3. 2020]

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,
v souvislosti s výskytem koronaviru v Evropě jsme v základní i mateřské škole přijali doporučovaná hygienická opatření.

Zároveň Vás žádáme o sdělení, zda jste se Vy nebo Vaše dítě v poslední době nepohybovali v oblastech zasažených  virem COVID-19. Pokud plánujete cestu do zasažených oblastí, zvažte po návratu možnost preventivní karantény Vašeho dítěte a postupujte podle aktuálně platných doporučení MZ ČR.

V případě, kdy necháte Vaše dítě v domácí karanténě, žádáme Vás, abyste informovali přímo ředitelku školy (e-mail: skola@zsmendiku.cz nebo telefon 261 214 006, 777 012 212). Absence bude v tomto případě omluvena, učivo předají třídní učitelé prostřednictvím e-mailu.

 

V případě kontaktu s nakaženým Vás žádáme, abyste neprodleně informovali vedení školy.

Děkujeme za spolupráci.

 

Sledujte doporučení pro školy na stránkách MŠMT: 

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

 

 

[9. 3. 2020]

Informace pro rodiče od paní hospodářky školní jídelny

Vážení rodiče,

nyní máte možnost stáhnout si do mobilu aplikaci www.jidelna.cz.  Po vyplnění přihlašovacích údajů, které jsou stejné jako pro přihlášení přes internet, můžete přes tuto mobilní aplikaci obědy objednávat i odhlašovat.

Vladimíra Mayerová, hospodářka školní jídelny

[9. 3. 2020]

Pomocná ruka rodičům předškoláka - grafomotorická cvičení - březen 2020

Pro rodiče předškoláků a jejich děti jsme opět připravili oblíbený projekt "Pomocná ruka rodičům předškoláka" Druhá dílna zaměřená na rozvíjení matematických představivostí se konala v pondělí dne 9. 3. opět od 16.00 hodin.

Závěrečná dílna se bude konat 23. 3. od 16.00 hodin se zameřením na rozvoj jazykových dovedností.

Ve fotogalerii  naleznete fotografie z dnešní vydařené dílny.

Těšíme se na Vás smiley

 

[9. 3. 2020]

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE - Dny otevřených dveří

Vážení rodiče,

z preventivních a hygienických důvodů rušíme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ dne 12. 3. od 14.00 do 17.00hodin. Na vaše případné dotazy budeme odpovídat telefonicky či e-mailem (burgerova.hana@zsmendiku.cz).

Rovněž se nebude konat ani DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ dne 18. 3. od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Děkujeme za pochopení.

 

[4. 3. 2020]

Srdce s láskou darované

Děti ze třídy Koťátek se s paní učitelkou Adélou Haringovou zúčastnily soutěže Srdce s láskou darované. Vyrobily srdce pro přírodovědce ze Stanice přírodovědců v Michli. Srdce pak děti předaly přírodovědcům během návštěvy ve Stanici přírodovědců.

Hlasování je možné do 15.3.2020

https://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2019/detail/215

Prosíme podpořte naše nejmenší Mendíky.

Děkujeme

Eva Vyoralová

[1. 3. 2020]

Pomocná ruka rodičům předškoláka - grafomotorická cvičení - únor 2020

Pro rodiče předškoláků a jejich děti jsme opět připravili oblíbený projekt "Pomocná ruka rodičům předškoláka" První dílna  na grafomotorická cvičení se bude konat v pondělí  24.února. Další dílna zaměřená na rozvíjení matematických představivostí se bude konat v pondělí dne 9. 3. opět od 16.00 hodin.

Ve fotogalerii  naleznete fotografie roku 2019.

Těšíme se na Vás smiley

[23. 2. 2020]

Jarní prázdniny od 17. 2. do 21. 2. 2020

Mendíci přejí všem Mendíkům krásné prázdniny.

                              Výsledek obrázku pro jarní prázdniny 2017

[14. 2. 2020]

Pythagoriáda - matematická soutěž pro žáky 5. - 8. tříd

Pythagoriáda - školní kolo

Paní učitelka Matulíková ve škole zorganizovala školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, která je určena žákům 5., 6., 7., a 8.tříd základních škol. V příloze naleznete aktuální  výsledky.

                                           Výsledek obrázku pro pythagoriáda 2016

[7. 2. 2020]

Skoky přes švihadlo - celoškolní soutěž

V naší škole se již tradičně uskutečňuje soutěž v přeskoku přes švihadlo za 1 minutu. Kdo byl celkovým vítězem? 

Rekord školy, který držel bývalý žák Martin Posejpal s výkonem 191 přeskoků za  minutu, byl překonán. V letošním ročníku se to podařilo žákyni Viktorii Starečkové (8. A)  výkonem 193 přeskoků za minutu. V příloze naleznete výsledky z této akce.

                                    Výsledek obrázku pro skoky přes švihadloVýsledek obrázku pro skoky přes švihadlo

[7. 2. 2020]

Pomocná ruka rodičům předškoláka - grafomotorická cvičení - únor 2020

Pro rodiče předškoláků a jejich děti jsme opět připravili oblíbený projekt "Pomocná ruka rodičům předškoláka" První dílna  na grafomotorická cvičení se bude konat v pondělí  24.února. Další dílna zaměřená na rozvíjení matematických představivostí se bude konat v pondělí dne 9. 3. opět od 16.00 hodin.

Ve fotogalerii  naleznete fotografie roku 2019.

Těšíme se na Vás smiley

[3. 2. 2020]

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 - důležité termíny

Ve škole začínají přípravy na ZÁPIS DO 1. TŘÍD smiley

Důležitá data pro rodiče předškoláků:

24. 2. - Pomocná ruka rodičům předškoláka - grafomotorická cvičení

2. 3. - návštěva předškoláků z MŠ Mendíků

9. 3. - návštěva předškoláků z MŠ K Podjezdu

9. 3. - Pomocná ruka rodičům předškoláka - matematické představy

12. 3. - Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků od 14.00 hodin do 17.00 hodin

20. 3. - Den otevřených dveří od 8.00hodin do 14.00 hodin - klasická výuka

23. 3. - Pomocná ruka rodičům předškoláka - jazyková cvičení

1. 4. - ZÁPIS DO 1.TŘÍD od 14.00hodin do 18.00hodin

2. 4. - ZÁPIS DO 1.TŘÍD od 14.00hodin do 17.00hodin

20. 4. - návštěva předškoláků z MŠ Mendíků

22. 4. - ZÁPIS DO 1.TŘÍD - náhradní termín od 14.00 hodin do 16.00 hodin

27. 4. - návštěva předškoláků z MŠ K Podjezdu

Podrobné informace naleznete v odkazu "Zápis do 1.tříd".

Těšíme se naše nové "PŮLPRVŇÁČKY" wink

                                           Výsledek obrázku pro zápis do 1. tříd

V příloze naleznete pár fotografií.

 

[3. 2. 2020]

Úspěchy našich žáků - matematická olympiáda - obvodní kolo

Do obvodního kola  matematické olympiády postoupila jedna žákyně z 9.A a pět žáků z 5. tříd. Byli to Tereza Škárová (9. A), Adriana Andresová (5. A), Matyáš Nagy (5. B), Antonín Rampír (5. C),  Jakub Dalecký (5. B) a Julie Váňová (5.B).

Mezi úspěšné řešitele obvodního kola se zařadily Tereza Škárová (9. A) a Adriana Andresová (5. A). 

Máme velkou radost a úspěšným řešitelkám gratulujeme.

 

 

 

[3. 2. 2020]

Zimní Srdíčkové dny 2019 - charitativní sbírka

Paní učitelka Bogdanowiczová již tradičně ve škole organizuje charitativní sbírky. V letošním roce ZŠ Mendíků zapojila do sbírky zimních Srdíčkových dnů. Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

Mendíkům se podařilo přispět částkou 2 350,-Kč. Všem zapojeným žákům  patří děkovný dopis, který naleznete v příloze.

[24. 1. 2020]

LVVZ - STRÁŽNÉ - INFORMACE PRO RODIČE

Mendíci dojeli na hory v pořádku a začínají se ubytovávat.

Aktuální "zpravodajství" z lyžařského výcviku můžete sledovat na stránkách třídy 7.A.

                                          Výsledek obrázku pro lyžař

[18. 1. 2020]

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Naše škola se již tradičně zapojila do 20. ročníku Tříkrálové sbírky. Ve středu 9. ledna vyrazili  koledníci do jednotlivých tříd. 

Výtěžek sbírky je využíván na charitativní služby, které pomáhají seniorům, dětem a lidem ohroženým nouzí. 

Máme radost, že naši žáci nejsou lhostejní a že myslí na druhé. Všem, kteří se do Tříkrálové sbírky zapojili moc děkujeme. 

 Eva Vyoralová

[14. 1. 2020]

Informace pro rodiče od výchovné poradkyně Mgr. Věry Vaňkové

Poradenská konzultace výchovné poradkyně pro zájemce z řad rodičů  5., 7. a 9. tříd ohledně vyplňování přihlášek na střední školy se koná ve čtvrtek 23. 1. od 14.00 - 17.00 hodin.

 

[13. 1. 2020]

Fotografie z vánoční besídky

Vážení rodiče,

ve fotogalerii naleznete fotografie z naší tradiční vánoční besídky. Velké poděkování patří panu Neradovi, který Mendíkům celou akci  zdokumentoval.

Moc děkujeme smiley.

[6. 1. 2020]

SRPDŠ - zápis z jednání dne 26. 11. 2019

Vážení rodiče,

v příloze naleznete zápis z jednání členů SRPDŠ.

Tento zápis opět sepsal pan Lukáš Homuta, kterému patří poděkování. Kontrolu zápisu provedla předsedkyně rady rodičů Mgr.Petra Adámková.

[5. 1. 2020]

Ředitelské volné dny - informace pro rodiče

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji na dny  6. 5. 2020, 7. 5. 2020, 29. 6. 2020 a 30.6.2020 ředitelské volno. Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019-2020 bude vydáno žákům dne 26. 6. 2020.

Mgr. Jitka Poková, ředitelka školy

[3. 1. 2020]

PF 2020

Krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2020 přejí Mendíci všem Mendíkům.

 

[20. 12. 2019]

Vánoční zpívání na schodech

Dnes byl poslední školní den roku 2019 smajlik Tradičně jsme zpívali vánoční koledy na schodech v hale školy smajlik . Fotografie dokumentují příjemnou předvánoční atmosféru smajlik

[20. 12. 2019]

Vánoční besídka KC Novodvorská 12. 12. 2019

Vánoční besídka je minulostí, ale fotografie v příloze vám jednotlivá vystoupení připomenou. Fotografie jsou z generální zkoušky dne 10. 12.

[19. 12. 2019]

Informace pro účastníky zájezdu do Drážďan - úterý 17. 12. 2019

DRÁŽĎANY – program

9,00 – 10,30 – procházka městem ( Brühlovy terasy…)

11,00 – 12,00 Panometer- společná prohlídka

12,15 – 13,45 –kostel a věž Frauenkirche + vánoční trhy u Frauenkirche

14,00 – 15,30 – Zwinger – společná prohlídka

16,00 – 17,30 – 585. vánoční trh »Štrýclmarkt« na náměstí Altmarkt

17,45 – 19,45 – nákupy Primark + trhy u Primark

20,00 – odjezd do Prahy

22,30 – návrat

Pořadí navštívených míst i časy se mohou měnit v závislosti na počasí a aktuální situaci.

 

[14. 12. 2019]

Vánoční besídka KC Novodvorská 12. 12. 2019

Zveme všechny Mendíky a přátele školy na tradiční VÁNOČNÍ BESÍDKU, která se koná ve čtvrtek dne 12. 12. 2019 v KC Novodvorská.

                            http://files.ms-cajkovskeho.webnode.cz/200000850-a9915aa8b2/strom.gif

[11. 12. 2019]

Vstupenky na vánoční besídku - informace pro rodiče

Vstupenky na vánoční besídku jsou vyprodány.

[3. 12. 2019]

Mikulášská nadílka u Mendíků - čtvrtek 5. 12.

Ve čtvrtek čekáme u Mendíků velkou návštěvu surprise. Kdo k nám asi přijde?

Image result for mikuláš čert anděl obrázky

[3. 12. 2019]

Literární soutěž na téma: „Babi, dědo, řekni mi…“ a „Prázdninové zážitky s babičkou a dědou“.

Žáci naší školy se umístili v literární části soutěže vyhlašované MČ Praha 4, letos na téma: „Babi, dědo, řekni mi…“ a „Prázdninové zážitky s babičkou a dědou“.

Ema Švábenská  získala první místo Josef Zengerle druhé místo. Oba žáci 7. A.

Žáci se zúčastnili slavnostního vyhlášení, které se konalo v obřadní síni Nuselské radnice. Zde oba výherci  převzali diplom a cenu od starostky Ireny Michalcové a  místostarosty pro rodinnou politiku Josefa Svobody. 

Fotografie jsou přiloženy. 

[1. 12. 2019]

Výsledky soutěže "Odhad počtu účastníků" na akci Sobota u Mendíků

Jaký byl celkový počet účastníků akce "Sobota u Mendíků"? Celkem 431 smiley.

A kdo odhadl v naší soutěži správný počet účastníků?  Přesný počet účastníků odhadl Matěj Zdeněk z mateřské školy.

Blahopřejeme!

 

[1. 12. 2019]

Sobota u Mendíků - 30. 11. 2019

U Mendíků se již proběhl 12.ročník oblíbené akce "Sobota u Mendíků". A jaké rukodělné dílny Mendíci nabídli návštěvníkům? Batikování triček, výrobu adventního věnce,výrobu staročeských řetězů ze slámy, betlémů, korálkovánívýrobu netradiční vánoční hvězdy, velký perníkový svícensvícen z jablíčka, ubrouskovou metodu, výrobu netradičních kalendářů, brože z filcu, lapače snů, výrobu ozdobných ˇplacek", výrobek z netradičních materiálů, výrobu andělíčků. V příloze je leták k této akci a v příloze pár fotografií.

[27. 11. 2019]

Vstupenky na vánoční besídku - informace pro rodiče

Vstupenky na vánoční besídku si můžete zakoupit u třídních učitelů od středy dne 27.11.  Cena vstupenky je 80,-Kč.

Počet vstupenek je z kapacitních důvodů omezený. Vstupenky si mohou zakoupit pouze rodiče vystupujících žáků dle pokynů třídních učitelů. 

[22. 11. 2019]

Charitativní dobrý skutek žáků ZŠ Mendíků.

V týdnu od 25. 11. do 2. 12. 2019 se můžete zapojit do charitativní sbírky, která podporuje SOS dětské vesničky – nejstarší neziskové organizace působících v České republice. SOS dětské vesničky pomáhají dětem týraným, zneužívaným a zanedbávaným, které ve své původní rodině nemohou vyrůstat.

 A jak můžete pomoci?

Do přistaveného kontejneru na školním dvoře můžete nosit čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaném pytli nebo tašce. Také můžete donést spárované (svázané) nositelné boty.

[22. 11. 2019]

Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 2/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Datová schránka:    ap4rb42

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa