Přeskočit navigaci

Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života


Ekoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty
O2 Chytrá škola

ZŠ Mendíků > Aktuality

ZŠ Mendíků - aktuality

Matematická olympiáda pro školní rok 2020 - 2021

Matematická olympiáda je soutěž pro žáky základních a středních škol. 

Nejprve žáci počítají příklady školního kola. Úspěšní řešitelé postupují do  obvodního kola v rámci Prahy 4 pro věkové kategorie žáků základních škol, tedy pro kategorie:

Z5 pro žáky 5. tříd ZŠ

Z6 pro žáky 6. tříd ZŠ a prim 8letých gymnázií

Z7 pro žáky 7. tříd ZŠ a sekund 8letých gymnázií

Z8 pro žáky 8. tříd ZŠ, tercií 8letých gymnázií a prim 6letých gymnázií

Z9 pro žáky 9. tříd ZŠ, kvart 8letých gymnázií a sekund 6letých gymnázií. 

Ve školním roce 2020/2021 probíhá 70. ročník Matematické olympiády.

V příloze naleznete zadání pro všechny věkové kategorie. Těšíme se na "MENDÍKOVSKÉ" úspěchy.

 

                        

[25. 10. 2020]

Volné dny 26. - 27. 10. 2020 a podzimní prázdniny - 29. - 30. 10. 2020

Mendíci přejí všem Mendíkům krásné podzimní volné dny wink.
 

                                          Výsledek obrázku pro podzim kreslený

[23. 10. 2020]

OČR - informace pro zákonné zástupce žáků mladších 10 let

Vážení rodiče,

 

aktuální informace ohledně čerpání OČR naleznete v následujícím odkazu:

https://www.mpsv.cz/osetrovne

Nejčastější Vaše otázka: "Jaký formulář musím vyplnit?"

Odpověď MPSV:

"Česká správa sociálního zabezpečení pracuje na novém komplexním formuláři, který bude zveřejněn na konci příštího týdne (tzn. do 25. 10. 2020 bude k dispozici na ePortálu ČSSZ včetně dalšího postupu)."

[23. 10. 2020]

Podzimní volno vyhlášené MŠMT a podzimní prázdniny

Vážení rodiče a milí žáci,

 

máme za sebou téměř 8 dnů distančního vzdělávání a před námi podzimní odpočinek.

Ministerstvo školství vytvořilo letáky, která pomohou lépe pochopit, proč máme zůstat raději doma. Podívejte se na letáky do fotogalerie.

                               

[22. 10. 2020]

OČR - informace pro zákonné zástupce žáků mladších 10 let

Vážení rodiče,

 

v současné době nemáme definitvní rozhodnutí týkající se potvrzování ošetřovaček. Na webu https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne je informace, že pokud dojde ke schválení nebude potvrzení školy vyžadováno. 

"Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření."

 

Vyčkejte, prosím, s žádostmi o OČR dokud nebude rozhodnutí MPSV definitvní. Podle praxe z jara lze vystavit potvrzení o ošetřovném i zpětně s prodlevou několika dní.


 

[13. 10. 2020]

Aktualizovaný pokyn ředitelky školy ke dni 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády ČR se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole i ve školních družinách v termínu od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020.

Usnesení vlády ČR naleznete v příloze.

Mgr. Jitka Poková, ředitelka školy

                                

[13. 10. 2020]

Informace od paní hospodářky školní jídelny

Obědy budou všem žákům odhlášeny generální odhláškou, kterou provede paní hospodářka Mayerová.

Neodhlašujte tedy, prosím, jednotlivě.     

 

[13. 10. 2020]

Důležité informace pro veřejnost

Z důvodu nařízení ministerstva zdravotnictví budou školní tělocvičny od pondělí 12.10. do neděle 1.11. uzavřeny pro veškeré mimoškolní sportovní aktivity. V tomto období nebude možný vstup nájemců do budovy školy.

[11. 10. 2020]

Dočasné přerušení zájmových kroužků

Z důvodu nařízených opatření ministerstvem školství a zdravotnictví se od 12.10. do 1.11. ruší veškeré kroužky pro žáky v budově školy.

[11. 10. 2020]

Informace pro rodiče - podzimní prázdniny

V rámci opatření, které vyhlásil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, se dny 26. října a 27. října 2020 stanoví pro žáky základních škol jako volné dny.

Podzimní prázdniny budou z tohoto důvodu v termínu od 26. 10 do 30. 10.2020.

 

[9. 10. 2020]

Informace pro rodiče od paní hospodářky školní jídelny

Obědy budou žákům ve třídách 2. stupně s distanční výukou odhlášeny generální odhláškou, kterou provede paní hospodářka Mayerová.

 Neodhlašujte tedy, prosím, jednotlivě.       

 

[9. 10. 2020]

Aktualizovaný pokyn ředitelky školy ke dni 12. 10. 2020

Vážení rodiče,

 

na základě krizového opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 se na území celé České republiky omezuje od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 provoz škol a školských zařízení.

 

V ZŠ Mendíků se omezuje provoz tříd 2. stupně následujícím způsobem:

 • v týdnu od 12. do 16. 10. se účastní osobně výuky třídy 6. A, 7. B, 8. A a 9. B

  

 • v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně účastní výuky žáci tříd 6. B, 7. A, 8. B a 9. A.

 

 • ​Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.

Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy.

Od pátku 9.10.2020 platí :

 • zákaz plavání, jelikož jsou zavřena umělá koupaliště,
 • zákaz provozu vnitřních sportovišť (včetně osob, které si je pronajímají) – ale je možné je používat na tělocvik pro 1. stupeň základní školy a pro mateřské školy

  Děkuji za spolupráci a respektování tohoto pokynu.

                                                 Mgr. Jitka Poková, ředitelka školy

[8. 10. 2020]

SRPDŠ - zápis z jednání dne 14. 9. 2020

Vážení rodiče,

v příloze naleznete zápis z jednání členů SRPDŠ.

Tento zápis opět sepsal pan Lukáš Homuta, kterému patří poděkování. Kontrolu zápisu provedla předsedkyně rady rodičů Mgr.Petra Adámková.

[8. 10. 2020]

LYŽAŘSKÝ KURZ pro žáky 6. - 9. tříd - informace pro rodiče

Lyžařský kurz je již plně obsazen. 

[7. 10. 2020]

Aktualizovaný pokyn ředitelky školy ke dni 5. 10. 2020

Vážení rodiče,

jelikož se epidemiologická situace opět změnila, jsem nucena aktualizovat své pokyny k organizaci výuky. 

Z tohoto důvodu oznamuji následující informaci, které platí do odvolání:

 • Žáci ve škole nebudou při hodinách hudební výchovy zpívat.
 • Žáci 2. stupně nebudou mít tělesnou výchovu ve cvičebních úborech. Tělesná výchova bude probíhat převážně formou procházek či při nepříznivém počasí výchovou ke zdraví.
 • Žáci 1. stupně budou mít tělesnou výchovu ve standardním režimu.
 • Ve škole budou probíhat volnočasové aktivity dle pokynů Ministerstva zdravotnictví, tj. ve vnitřních prostorách maximálně do počtu 10osob, ve vnějších prostorách maximálně do 20 osob. Registrovaní sportovci mají na tento počet výjimku. V ZŠ Mendíků se tato výjimka týká pronájmu tělocvičen volejbalovému klubu TJ Sokol Vršovice.

              

 • Žáci 1. stupně musí mít  roušky pouze ve společných prostorách školy.
 • Žáci 2. stupně musí mít roušky ve třídách a ve společných prostorách školy.
 • Pro ohlášené návštěvníky a rodiče je rouška povinná.
 • Cizím osobám není vstup do školy povolen.                          

                                                          

   Děkuji za spolupráci a respektování tohoto pokynu.

                                                 Mgr. Jitka Poková, ředitelka školy

[3. 10. 2020]

NABÍDKA LYŽAŘSKÉHO KURZU pro žáky 6. - 9. tříd

Místo:  Penzion U KURTU, Strážné v Krkonoších (https://www.ukurtu.cz)

Termín:  6.2. – 12.2. 2021 (6 nocí)

Cena pobytu:  4.200,- Kč /ubytování,  plná penze, pitný režim, doprava, rekreační poplatky / - tato cena je kalkulována při účasti  35 žáků. Cena dopravy bude účtována i v případě individuálního odvozu.

Žáci 7. ročníku dostávají  dotaci 500,- Kč od rady rodičů (podmínkou je zaplacený příspěvek). Lyžařské vybavení možno zapůjčit ve škole /dle kapacity/.

Vleky:  1 500,- Kč (tato částka bude individuálně vyúčtována podle toho, kolik dítě projezdí)

V PŘÍPADĚ  ZÁJMU  VRAŤTE  VYPLNĚNOU  PŘIHLÁŠKU  p. uč. PRÝMASOVI  NEJPOZDĚJI DO  PÁTKU 16.10. 2020 – kapacita penzionu je omezena)

Platební kalendář:   

záloha 1.000,- Kč  do 16.10. 2020  společně s přihláškou p. uč. Prýmasovi 

doplatek  3.200,- Kč do 23.12. 2020 (žáci 7. ročníku 2.700,-Kč)

vleky  1.500,- Kč do 29.1. 2021

[3. 10. 2020]

Oslava 90. výročí založení školy

Vážení rodiče, milí Mendíci,

 

ve fotogalerii naleznete fotografie z dnešhího dne plného sluníčka.

 

 

 

[1. 10. 2020]

Oslava 90. výročí založení ZŠ Mendíků

Vážení rodiče, milí Mendíci,

 

dne 1. 10. 2020 slaví naše škola kulatiny. 

První vyučovací hodinu třídní učitelé připomenou ve svých třídách historii školy a předají žákům dárečky.

A jaký bude program oslav ve škole?

Pozvánku  společně s dokumentem, který byl vydán právě k příležitosti oslav 90. výročí založení školy, naleznete v příloze.

Ve 14.15 hodin na školním dvoře vypustí žáci školní družiny 90 balonků s přáním od Mendíků. 

Věříme, že se nám den vydaří a bude nám svítit sluníčko smiley.

 

[30. 9. 2020]

90. výročí založení ZŠ Mendíků

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

naše škola slaví v letošním roce 90. výročí od svého založení.

Máme nachystáno mnoho dárků k těmto kulatinám smiley.

Jedním z dárků jsou digitalizované KRONIKY ZŠ MENDÍKŮ, které umožní nám všem nahlédnout do minulosti. 

 

V příloze naleznete další vzácný historický dokument od roku 1929 do roku 1933.

Věříme, že Vám i tato kronika udělá radost, mnohým oživí vzpomínky a přiblíží historii školy Mendíků.

[26. 9. 2020]

Vyjádření ředitelky školy k doporučení ministerstva zdravotnictví ohledně ředitelského volna 25. 9. 2020

Vážení rodiče,

 

vzhledem k současné situaci v naší škole Vám oznamuji, že dne 25. 9. 2020 nebude ve škole ředitelské volno vyhlášeno.

Škola, školní družina a školní jídelna budou v provozu v běžném režimu.

 

Přeji Vám klidné dny.

Mgr. Jitka Poková, ředitelka školy

[22. 9. 2020]

Úspěchy našich žáků - výsledky Zlatého listu přírodovědné soutěže

Atmosféru sobotní přírodovědné soutěže Zlatého listu Vám přiblíží fotografie v příloze.

[21. 9. 2020]

Úspěchy našich žáků - výsledky Zlatého listu přírodovědné soutěže

Vybraní žáci od Mendíků se zájmem o přírodu se v sobotu 19. září zúčastnili letošního krajského celopražského kola Zlatého listu soutěže Českého svazu ochránců přírody.

A opět se jim povedl opravdu husarský kousek! Jako Netopýři i Netopýrci tento ročník přímo ovládli.

 

V kategorii nejmladších žáků se ve složení Monika Matějovská ( 4.C ), Eliška Gragarová (4. C) a Miriam Meitnerová ( 3.A ) družstvo mladších netopýrků umístilo na úžasném 1. místě.

A starším netopýrům ve složení Eliška Vyoralová ( 7.A ), Rafael Josefi ( 7. A ), Jan Matějovský (6. A), Barbora Bubníková (6. B) a Ester Meitnerová (6. B) se v kategorii starších žáků podařilo rovněž získat skvělé 1. místo.

 

A pak že netopýři – Jak praví tradice Číňanů – nejsou posly štěstí.

Poděkování patří paní učitelce Jitce Lukešové, která žáky na soutěž připravila. 

Máme opravdu velký důvod k radosti!

[21. 9. 2020]

Informace pro rodiče - karanténa přípravné třídy

Vážení rodiče, 

hygienická stanice e-mailem oslovila zákonné zástupce žáků přípravné třídy. 

Rodiče získali podrobné informace, jak mají dále postupovat, aby se žáci mohli vrátit do třídního kolektivu. Karanténa v přípravné třídě končí 21. 9. 2020.

Mgr. Jitka Poková, ředitelka školy

                                   

[19. 9. 2020]

Informace pro rodiče - karanténa přípravné třídy

Vážení rodiče,

z důvodu výskytu onemocnění Covid-19 v přípravné třídě, budou z nařízení hygienické stanice hl. m. Prahy žáci přípravné třídy v karanténě.

Čekáme na vyjádření hygienické stanice, která určí termín ukončení karantény.

Škola poskytla dle pokynů KHS kontaktní údaje žáků a rodičů hygienické stanici hl. m. Prahy.

Děkuji za pochopení

Mgr. Jitka Poková

[18. 9. 2020]

Aktualizovaný pokyn ředitelky školy ke dni 18. 9. 2020

Vážení rodiče,

jelikož se epidemiologická situace opět změnila, jsem nucena aktualizovat své pokyny k organizaci výuky. 

Z tohoto důvodu oznamuji následující informaci.

 • Žáci 2. stupně musí mít od 18. 9. 2020 ve třídách a společných prostorách školy roušky.

              

 • Žáci 1. stupně musí mít  roušky pouze ve společných prostorách školy.
 • Pro ohlášené návštěvníky a rodiče je rouška povinná.
 • Cizím osobám není vstup do školy povolen.                          

                                                          

   Děkuji za spolupráci a respektování tohoto pokynu.

                                                 Mgr. Jitka Poková, ředitelka školy

[17. 9. 2020]

BŘÍŠNÍ TANEC & FREE LA DANCE a KREATIVNÍ MALOVÁNÍ

V příloze naleznete nabídku dalších kroužků, které se plánují otevřít u Mendíků.

Kroužek břišného tance povede paní Luna Isis, která nabízí i kroužek kreativního malování.

[16. 9. 2020]

Taneční škola pro žáky 9. ročníků

Taneční škola DanceExpert pořádá taneční kurzy pro žáky 9. ročníků.

Leták i s přihláškou naleznete v příloze.

[16. 9. 2020]

Ministerstvo zdravotnictví - aktuální informace

Vážení rodiče,

s platností od 17. 9. 2020 vydává Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, které vkládáme do přílohy. 

V příloze rovněž naleznete algoritmy k objasnění pojmů IZOLACE a KARANTÉNA.

 

[16. 9. 2020]

Platba příspěvku SRPDŠ - informace pro rodiče

Vážení rodiče, platbu příspěvku SRPDŠ ve výši 500,- Kč uhraďte, prosím, nejpozději do 16.října 2020 na účet číslo 781 410 7001 / 5500. Do poznámky napiště třídu a jméno dítěte. Děkuji. Adéla Pilchová - pokladník SRPDŠ

[15. 9. 2020]

Turnaj ve stolním tenise k 90. výročí založení školy

Vážení rodiče,

u příležitosti 90. výročí založení ZŠ Mendíků pořádáme dne 1.10. 2020 od 15.00 hodin v dolní tělocvičně turnaj ve stolním tenise.

Pokud budete mít zájem, potvrďte svoji účast na e-mail: prymas.ladislav@zsmendiku.cz nejpozději do 23. 9. 2020.

Počet hráčů je z kapacitních důvodů omezen.

                                        

[14. 9. 2020]

90. výročí založení ZŠ Mendíků

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

 

naše škola slaví v letošním roce 90. výročí od svého založení.

Máme nachystáno mnoho dárků k těmto kulatinám smiley.

Jedním z dárků jsou digitalizované KRONIKY ZŠ MENDÍKŮ, které umožní nám všem nahlédnout do minulosti. 

 

V příloze naleznete historické dokumenty od roku 1940 do roku 1972.

Věříme, že Vám kroniky udělají radost, mnohým oživí vzpomínky a přiblíží historii školy Mendíků.

[10. 9. 2020]

OLYMP FLORBAL z.s. - Florbalová škola pro děti - informace pro rodiče

Bližší informace o florbalovém kroužku organizovaném v ZŠ Mendíků pro žáky 2. - 5. tříd získají žáci u pana učitele Prýmase (prymas.ladislav@zsmendiku.cz) nebo na internetových stránkách https://www.olympflorbal.cz/.

  

[10. 9. 2020]

ŘÍŠE KOMIXU - kroužek pro žáky ZŠ Mendíků

MČ Prahy 4 v rámci projektu "Žijeme společně na čtyřce 2020" organizuje zdarma pro žáky ZŠ Mendíků kroužek "Říše komixu".

Bližší informace naleznete v letáku v příloze. Pokud máte zájem o tento zajímavý kroužek, přihlaste se u paní vychovatelky Kateřiny Klevetové nebo u paní učitelky Lucie Matulíkové.

Pokud Vás baví komixy a rádi kreslíte, tak vůbec neváhejte!

[9. 9. 2020]

Robotika u Mendíků - kroužek pro žáky - informace pro rodiče

V ZŠ Mendíků již dalším rokem plánujeme otevřít kroužek ROBOTIKY I. a II.

Podrobné informace naleznete v příloze a na internetových stránkách www.robokids.cz

[9. 9. 2020]

Kroužek angličtiny s rodilým mluvčím - Easyspeak z.ú.

Společnost Easyspeak z.ú. nabízí v ZŠ Mendíků kroužky angličtiny s rodilým mluvčím. Kroužky se budou konat vždy v úterý odpoledne pro různé věkové kategorie - www.easyspeak.cz.

1. - 2. třída 14:00 hodin -14:45 hodin

3. - 4. třída 14:50 hodin -15:35 hodin

     5. třída 15:40 hodin -16:25 hodin

6. - 7. třída 16:30 hodin -17:15 hodin

Výsledek obrázku pro Easyspeak z.ú.

Bližší informace naleznete v letáku v příloze.  

                         

[9. 9. 2020]

Aktualizovaný pokyn ředitelky školy ke dni 10. 9. 2020

Vážení rodiče,

jelikož se epidemiologická situace opět změnila, jsem nucena aktualizovat své pokyny k organizaci výuky. 

Z tohoto důvodu oznamuji následující informaci.

 • Žáci musí mít od 10. 9. 2020 ve společných prostorách školy roušky.

              

 • Pro ohlášené návštěvníky a rodiče je rouška povinná.
 • Cizím osobám není vstup do školy povolen.                          

                                                           

   Děkuji za spolupráci a respektování tohoto pokynu.

                                                 Mgr. Jitka Poková, ředitelka školy

 

[9. 9. 2020]

Třídní schůzky dne 15. 9. 2020 - informace pro rodiče

Vážení rodiče,

třídní schůzky se konají v úterý dne 15. 9. 

Z důvodu epidemiologické situace Vás žádáme o dodržení  rozpisu třídních schůzek, který naleznete v příloze.  

Při vstupu do školy Vás žádáme o desinfekci rukou a zakrytí úst rouškou.

Od 17.00 hodin se koná pravidelné zasedání předsedů tříd ve školní jídelně.

 

                                                                                        Těšíme se na Vás.

                                                    

[8. 9. 2020]

Agentura KROUŽKY - INFORMACE PRO RODIČE

V příloze naleznete informace ohledně možnosti přihlásit děti na kroužky od Agentury Kroužky.

[7. 9. 2020]

Aktualizovaný pokyn ředitelky školy ke dni 7. 9. 2020

Vážení rodiče,

jelikož se epidemiologická situace mění den ode dne, jsem nucena své pokyny k organizaci výuky pravidelně aktualizovat.

Z tohoto důvodu oznamuji následující informaci.

 • Žáci nemusí mít v současné době ve škole roušky, roušky budou ve společných prostorách povinné od 14. 9. 2020.
 • Pro ostatní návštěvníky a rodiče je rouška povinná.
 • Žáci nastupují do školy hlavním a vedlejším vchodem. Pokud má žák šatní skříňku v hlavní budově, vstupuje hlavním vchodem. Pokud je šatní skříňka před jídelnou, vstupuje vchodem přes školní dvůr.
 • Nástupy tříd na oběd do školní jídelny se řídí pokyny vyučujících, kteří dodržují stanovené rozpisy na jednotlivé dny. 

  Cizím osobám není vstup do školy povolen.

Děkuji za spolupráci a respektování tohoto pokynu.

                                                                Mgr. Jitka Poková, ředitelka školy

[6. 9. 2020]

Taneční kroužek - HÝBEME DĚTMI

V ZŠ Mendíků nabízíme další taneční kroužek  "Hýbeme dětmi" -  tanecni krouzek (Marek Hrstka a Albina Hrstka-ucastnici stardance 3, 8).

V příloze naleznete leták a bližší informace. Atmosféru pohybového kurzu Vám přiblíží i kratke ukazkove video:
https://youtu.be/EifhcKqHmws

Tým hýbeme dětmi -  www.hybemedetmi.cz

[5. 9. 2020]

Nábor do oddílu minivolejbalu - informace pro rodiče

TJ Sokol Praha Vršovice přijímá děvčata a chlapce začátečníky do oddílu minivolejbalu („barevný volejbal“). Tréninky budou probíhat v tělocvičně školy. V případě zájmu volejte na níže uvedená čísla, je možno se před zahájením samotného začátečnického kurzu (po opravě tělocvičny koncem září) podívat na trénink dětí, které už mají úplné začátky za sebou.

Kontakt: www.volejbal-vrsovice.estranky.czvolejbal.vrsovice@gmail.comdanasker@seznam.cz, tel.: 728 216 175 (Dana), vrablikova@seznam.cz, tel.:721 361 301 (Jana)

Výsledek obrázku pro minivolejbal

[5. 9. 2020]

Karate klub Matsu - informace pro rodiče

Máte-li zájem, přihlásit se do Karate klubu Matsu, bližší informace naleznete v příloze.
 

logo

[3. 9. 2020]

Kroužek bojového umění

Informace k organizaci kroužku bojového umění prožáky 1. - 2. tříd  naleznete v příloze.

[3. 9. 2020]

Kroužek keramiky pí učitelky Kammové

V příloze naleznete informace ohledně možnosti přihlásit děti na kroužek keramiky paní učitelky Martiny Kammové.

 Výsledek obrázku pro keramika kreslený obrázek

[3. 9. 2020]

Veselá Věda - kroužek pro žáky 1. - 5. tříd

V příloze naleznete leták kroužku vědeckých pokusů, který bude organizován odděleně pro žáky 1. - 2. tříd (středa od 14:30 hodin do 15:30 hodin) a 3. - 4. tříd (středa od 15:45 hodin do 16:45 hodin).

www.veselaveda.cz

Kroužek věděckých pokusů

 

 

 

 

 

 

[3. 9. 2020]

Příprava na přijímací zkoušky (matematika, český jazyk) - kroužek pro žáky 5. a 9. tříd

Společnost B-Clever organizuje v ZŠ Mendíků kroužek přípravy na přijímací zkoušky pro žáky 5. a  9. tříd z matematiky a českého jazyka.

Bližší informace o tomto kroužku naleznete na www.bclever.cz.

[2. 9. 2020]

Fotbalový kroužek - informace pro rodiče

V ZŠ Mendíků organizuje AFK Slavoj Podolí Praha fotbalový kroužek pro žáky 1. - 4. tříd. Bližší informace od trénera Michala Hladíka naleznete v příloze.

První trénink bude v pondělí 5. 10. 2020.

[2. 9. 2020]

Informace pro rodiče - Cvičení pro dospělé


Vážení rodiče,
dovolujeme si vás pozvat na pravidlené lekce cvičení přímo v ZŠ Mendíků.

Pondělí - Fit trénink ve 20:00 v dolní tělocvičně

Středa -  Power Yoga ve 20:00 hod v horní tělocvičně. 

Cena 140 Kč za lekci.

Začínáme od 21.9. a lze se připojit kdykoliv během roku.

Všichni jsou vítáni, začátečníci i pokročilí. 

 

Lektorka Mgr. Tereza Beránková, Ph.D.

www.terezaberankova.cz

Registrace a bližší informace na tel: 603 110 696 nebo email: tereza.berankova@gmail.com

[2. 9. 2020]

Tenisový kroužek

Tenisový kroužek pro žáky 1. - 2. tříd  bude probíhat v pátek od 14:00hodin do  15:00hodin a pro žáky 3. - 4. tříd v pátek od 15:00hodin do  16:00hodin v ZŠ Mendíků.

Přihlásit se můžete na webových stránkách www.tenisprodeti.cz

                   Výsledek obrázku pro minitenis

[2. 9. 2020]

"Gymnathlon" - sportovní program - informace pro rodiče

"Gymnathlon" je dětský sportovní program s pravidelnými tréninky založený na pestrém mixu atletických, gymnastických, herních a mentálních cvičení. Cílem gymnathlonu je u dětí vybudovat celoživotní lásku k pohybu. Vztah k pohybu je budován maximálně hravou formou. Náplň hodin je sestavena odborníky z FTVS tak, aby se děti naučily 12 klíčových pohybových dovedností odpovídajících jejich věku. Na závěr programu absolvuje každé dítě testování sportovních předpokladů Sportanalytik, na jehož základě získá individuální doporučení vhodných sportů, v jejichž tréninku může dále pokračovat."

Určeno pro: děti mateřské a základní školy ve věku 4-8 let
Místo konání: ZŠ Mendíků
Tréninky: pondělí 15:00 - 16:00 (školáci - 1. - 2. ročník)

                pondělí 16:00 - 17:00 (předškoláci)

                úterý    16:00 - 17:00 (předškoláci)
Registrace na: www. gymnathlon.cz

               Výsledek obrázku pro Gymnathlon

[2. 9. 2020]

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 2/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Datová schránka:    ap4rb42

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa