Přeskočit navigaci

Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života


Ekoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty
O2 Chytrá škola

ZŠ Mendíků > Elektronická úřední deska

ZŠ a MŠ Mendíků - elektronická úřední deska

Mimořádná opatření v ZŠ Mendíků - COVID-19 - důležité dokumenty

Popis souboru Typ Velikost
Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020-2021 vzhledem ke COVID -19 - dokument MŠMT pdf 1.30 MB
Letáky - přílohy k manuálu pdf 1.76 MB
Čestné prohlášení zákonného zástupce o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění pdf 248.23 KB
Informace pro rodiče ZŠ Mendíků - stručný přehled pro školní rok 2020 -2021 docx 21.18 KB
MŠMT - odpovědi na nejčastější otázky docx 26.73 KB
Aktualizovaný pokyn ředitelky školy č.1 docx 17.13 KB
Aktualizovaný pokyn ředitelky školy č. 2 docx 17.51 KB
Aktualizovaný pokyn ředitelky školy č. 3 docx 17.55 KB
Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví k jednotnému postupu KHS k nařizování karantény pdf 261.62 KB
Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 10. 9. 2020 do odvolání pdf 242.73 KB
Ministerstvo zdravotnictví - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ s platností od 17. 9. 2020 pdf 220.85 KB
KARANTÉNA- algoritmus pdf 630.68 KB
IZOLACE - ALGORITMUS pdf 695.82 KB
Aktualizovaný pokyn ředitelky školy č. 4 docx 17.77 KB
Aktualizovaný pokyn ředitelky školy č. 5 docx 18.40 KB
Aktualizovaný pokyn ředitelky školy č. 6 docx 19.11 KB
Aktualizovaný pokyn ředitelky školy č. 7 docx 16.77 KB
Opatření pro školy - přehledně pdf 149.62 KB
Usnesení vlády ČR o omezení provozu ZŠ pdf 231.55 KB
Volné dny 26.10 a 27. 10. 2020 pdf 299.21 KB

Školní vzdělávací program

Popis souboru Typ Velikost
ŠVP - "Cestička do školy" - 2013 doc 838.00 KB
ŠVP ZŠ Mendíků "Škola s mosty do života" - 2013 doc 645.00 KB

Výroční zprávy ZŠ a MŠ

Popis souboru Typ Velikost
MŠ - výroční zpráva za školní rok 2007/2008 doc 152.00 KB
MŠ - výroční zpráva za školní rok 2009/2010 doc 211.00 KB
MŠ - výroční zpráva za školní rok 2008/2009 doc 149.50 KB
ZŠ - výroční zpráva za školní rok 2007/2008 doc 380.50 KB
ZŠ - výroční zpráva za školní rok 2008/2009 doc 326.00 KB
ZŠ - výroční zpráva za školní rok 2009/2010 doc 630.00 KB
ZŠ - výroční zpráva za školní rok 2010/2011 doc 746.00 KB
MŠ - výroční zpráva za školní rok 2010/2011 doc 188.50 KB
MŠ - výroční zpráva za školní rok 2011/2012 doc 203.00 KB
ZŠ - výroční zpráva za školní rok 2011/2012 doc 661.00 KB
MŠ - výroční zpráva za školní rok 2012/2013 doc 238.00 KB
ZŠ - výroční zpráva za školní rok 2012/2013 doc 750.00 KB
ZŠ - výroční zpráva za školní rok 2013/2014 doc 808.00 KB
MŠ - výroční zpráva za školní rok 2013/2014 doc 234.50 KB
MŠ - Výroční zpráva za školní rok 2014-2015 doc 208.00 KB
ZŠ - Výroční zpráva za školní rok 2014-2015 doc 947.50 KB
MŠ - Výroční zpráva za školní rok 2015-2016 docx 102.28 KB
ZŠ - Výroční zpráva za školní rok 2015-2016 doc 521.50 KB
MŠ - Výroční zpráva za školní rok 2016-2017 docx 101.32 KB
ZŠ - Výroční zpráva za školní rok 2016-2017 doc 568.50 KB
ZŠ - Výroční zpráva za školní rok 2017-2018 doc 568.00 KB
MŠ - Výroční zpráva za školní rok 2017-2018 docx 106.45 KB
MŠ - Výroční zpráva za školní rok 2018-2019 doc 220.50 KB
ZŠ - Výroční zpráva za školní rok 2018-2019 doc 526.50 KB
MŠ - Výroční zpráva za školní rok 2019-2020 doc 256.00 KB
ZŠ - Výroční zpráva za školní rok 2019-2020 docx 110.63 KB

Dokumenty školy

Popis souboru Typ Velikost
Školní řád školy platný od 1. 9. 2014 (schválený školskou radou) doc 233.00 KB
Směrnice - úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině doc 95.50 KB
Směrnice úplata v MŠ doc 112.50 KB
Oznámení pověřence pdf 459.33 KB
ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ MENDÍMŮ s platností od 1. 9. 2019 docx 54.22 KB
Dodatek ke školnímu řádu s paltností od 1. 9. 2020 pdf 540.70 KB

Formuláře ke stažení

Popis souboru Typ Velikost
Zvonění v ZŠ Mendíků - časový rozpis (letní i zimní zvonění) doc 30.50 KB
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte platný od roku 2019 doc 94.50 KB
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - 1. stupeň doc 106.50 KB
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - 2. stupeň doc 97.50 KB
Zápisní lístek do školní družiny doc 91.50 KB
Žádost o odhlášení ze základního vzdělávání doc 91.00 KB
Žádost o plnění povinné školní docházky v zahraničí doc 92.00 KB
Žádost o pravidelné uvolňování žáka z vyučování doc 25.50 KB
Žádost o slovní hodnocení doc 91.00 KB
Žádost o uvolnění nezletilého žáka z vyučování doc 25.50 KB
Žádost o uvolnění nezletilého žáka ze školní družiny doc 24.50 KB
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy doc 92.00 KB
Žádost o uvolnění z výuky doc 88.50 KB

Školská rada

Popis souboru Typ Velikost
Zápis ze Školské rady 2014 - druhá schůze doc 34.50 KB
Školská rada doc 91.00 KB
Informace o jmenování nových členů z řad zastupitelů MČ Prahy 4 doc 20.50 KB
Zápis ze Školské rady 2009 - první schůze doc 28.50 KB
Zápis ze Školské rady 2009 - druhá schůze doc 97.00 KB
Zápis ze Školské rady 2010 - první schůze doc 25.00 KB
Zápis ze Školské rady 2010 - druhá schůze doc 30.00 KB
Zápis ze Školské rady 2011 - první schůze doc 25.50 KB
Volby do školské rady za pedagogické pracovníky - srpen 2011 doc 85.50 KB
Zápis ze Školské rady 2011 - druhá schůze doc 31.00 KB
Zápis ze Školské rady 2012 - první schůze docx 14.89 KB
Zápis ze Školské rady 2012 - druhá schůze doc 36.50 KB
Zápis ze Školské rady 2013 - první schůze docx 15.94 KB
Zápis ze Školské rady 2013 - druhá schůzka doc 33.50 KB
Zápis ze Školské rady 2014 - první schůze docx 16.28 KB
2014Školská rada při ZŠ a MŠ Mendíků doc 91.00 KB
Zápis ze Školské rady 2015 - první schůze docx 16.31 KB
Zápis ze Školské rady 2015 - druhá schůze doc 35.00 KB
Zápis ze Školské rady 2017 - první schůze doc 33.00 KB
Zápis ze Školské rady 2017 - druhá schůze doc 35.50 KB
Školská rada volby 2017 - zástupci pedagogických pracovníků doc 88.50 KB
Zápis ze Školské rady 2018 - první schůze docx 19.97 KB
2018 - Školská rada při ZŠ a MŠ Mendíků doc 89.50 KB
2019 - Školská rada při ZŠ a MŠ Mendíků 2 doc 93.50 KB
Zápis ze Školské rady 2019 - první schůze docx 20.40 KB
Zápis ze Školské rady 2019 - druhá schůze docx 21.44 KB
Zápis ze Školské rady 2020 - první schůze docx 19.88 KB
Zápis ze Školské rady 2020 - první schůze docx 19.95 KB
Školská rada volby 2020 - zástupci pedagogických pracovníků pdf 279.17 KB

Sponzorské dary

Popis souboru Typ Velikost
Darovací smlouva docx 16.27 KB

Informace pro rodiče uchazečů o studium na SŠ

Popis souboru Typ Velikost
Informace pro rodiče uchazečů o SŠ doc 36.50 KB
Průvodce přijímacím řízením v roce 2019 pdf 232.86 KB
Prihlaska_SS__denni pdf 206.24 KB
Přihláška na SŠ - vyplněný vzor 1. strany pdf 726.96 KB

Pronájmy nebytových prostor

Popis souboru Typ Velikost
Nabídka prostor k pronájmu doc 42.50 KB

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 2/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Datová schránka:    ap4rb42

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa