Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

MenuEkoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 420 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

1. 2. 2018

Jarní prázdniny od 5. 2. do 9. 2. 2018

Mendíci přejí všem Mendíkům krásné prázdniny.

                              Výsledek obrázku pro jarní prázdniny 2017

1. 2. 2018

Jednodenní pololetní prázdniny

V pátek dne 2. 2. jsou jednodenní pololetní prázdniny.   Ve škole se sejdeme opět v pondělí 12. 2. 2018.                                                                            

                                              Výsledek obrázku pro zimní prázdniny

1. 2. 2018

Fotbalový kroužek - informace pro rodiče

Chcete se přihlásit na kopanou? Bližší informace naleznete v příloze.
                                      Výsledek obrázku pro kopaná


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 2/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa