Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

MenuEkoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 342 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

25. 10. 2016

Podzimní prázdniny - 26. - 27. 10. 2016

Mendíci přejí všem Mendíkům krásné podzimní prázdniny wink
Ve škole se opět společně sejdeme v pondělí 31. 10. 2016.

                                          Výsledek obrázku pro podzim kreslený

25. 10. 2016

Sobota u Mendíků - 26. listopadu 2016

U Mendíků se již připravuje 9.ročník oblíbené akce "Sobota u Mendíků". A jaké rukodělné dílny Mendíci nabídnou návštěvníkům?

Batikování triček, výrobu adventního věnce,výrobu netradiční vánoční hvězdy, ubrouskovou metodu,malování na trička pomocí šablon, korálkování, výrobu vánoční hvězdy ze starého papíru,  perníkový svícen, výrobu netradičních kalendářů, korálkování, výrobu ozdobných buttonů ("placek") a  výrobu  svíček z včelího vosku. V příloze naleznete aktuální leták a fotografie z loňské sobotní akce. Těšíme se na Vás smajlik

23. 10. 2016

Den otevřených dveří - úterý 25. 10. - informace pro rodiče

Srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v úterý 25.10.

Škola pro Vás bude otevřena od 8.00 do 16.00 hodin. A co uvidíte? Klasickou školní výuku jednotlivých tříd. Těšíme se na Vás smajlik.

Z organizačních a personálních důvodů je v některých třídách upravena a zároveň doporučena vhodná návštěvní doba. Sledujte tedy stránky jednotlivých tříd.

Děkujeme za pochopení.

                            Výsledek obrázku pro rodiče


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 1/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa