Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

MenuEkoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 342 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

30. 9. 2016

Aktualizace kroužků od Agentury Kroužky

Vážení rodiče,

v příloze naleznete aktuální seznam otevřených kroužků od agentury Kroužky.

                           Výsledek obrázku pro agentura kroužky

 

26. 9. 2016

Evropský den jazyků - další informace

Evropský den jazyků se na naší škole velice vydařil. Na 1.stupni se děti zúčastnily mnoha aktivit, které byly zaměřené právě na evropské jazyky.

Představili jsme si společně hlavní města Evropy a naučili se v těchto městech pozdravit. Také jsme si popovídali o tom, co znamená rčení „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.“ Dále jsme si vysvětlili pojmy bilingvismus a multilingvismus. Díky kvízu se pak děti dozvěděly, co mají evropské státy společného a odlišného (geograficky i kulturně). Společně jsem vybrali jedno slovo a porovnali ho v několika evropských jazycích a hledali jsme podobnosti a odlišnosti v kořenu tohoto slova. Také jsme si poslechli národní hymny a namalovali jsme si vlajky pěti evropských států. Jazyk jsme si procvičilili i u jazykolamu Selfish shellfish /sobečtí korýši/  a řekli si, že „Selfish“ znamená anglicky sobecký. Co je to tedy selfíčko? A s nejmladšími jsme si nakonec vyrobili pexeso, ve kterém byla obsažená slova ze třech  evropských jazyků (němčina, španělština, francouzština). Prostě a jednoduše: „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.“

26. 9. 2016

Evropský den jazyků v ZŠ Mendíků - celoškolní projektové vyučování

Cílem dnešního Evropského dne jazyků je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora znalosti většího počtu jazyků u občanů. Všude v Evropě se konají akce, které se snaží lidi povzbudit ke studiu nového jazyka nebo ke zlepšení již nabytých jazykových znalostí. Studium jazyků pomáhá nejen při porozumění mezi lidmi, ale přispívá také k překonávání bariér mezi kulturami.

V ZŠ Mendíků si učitelé pro své žáky připravili různorodé aktivity, které měly žáky motivovat pro studium jazyků. V Praze se dnes konají různé akce, o nichž naleznete více informací na http://www.goethe.de/ins/cz/prj/ets/csindex.htm.

 


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 1/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa