Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

MenuEkoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 420 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

18. 11. 2019

MŠ Mendíků - stáže v Anglii

Vážení rodiče,

v naší škole je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 realizován projekt s názvem „ZŠ a MŠ Mendíků - multikulturní vzdělávání“, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001227, financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti a žáci, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřské a základní školy.

V rámci tohoto projektu se naše dvě paní učitelky zúčastnily zahraniční stáže v Anglii, kde navštívily místní MŠ.

V příloze naleznete fotografie z této akce a prezentaci ze stáže.

7. 11. 2019

Na návštěvě v 1.A a 1.B

Dnes jsme navštívili naše nejmenší Mendíky z  prvních tříd na hodinách matematiky a českého jazyka.

Jak se jim dařilo? Podívejte na fotografie smiley

 

4. 11. 2019

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

ZŠ a MŠ Mendíků bude ve středu 6. 11. 2019 v plném provozu.

Mgr. Jitka Poková, ředitelka školy

https://tn.nova.cz/clanek/planovana-stavka-rozdelila-ucitele-na-dva-tabory-reditele-jim-dali-na-vyber.html


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 2/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Datová schránka:    ap4rb42

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa