Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci


Menu


Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 342 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

27. 06. 2014

Slavnostní zakončení školního roku 2013/2014

Poslední zvonění žákům 9.A
Našim nejstarším žákům ZAZVONIL ZVONEC A .......
ŠKOLNÍ DOCHÁZKY BYL KONEC ....
Atmosféru POSLEDNÍHO zvonění všem přiblíží fotografie...


25. 06. 2014

Florbalový kroužek - hodnocení od Mgr. Pavla Piecha

Tímto bych chtěl za florbalový oddíl FbK Olymp Praha poděkovat základní škole Mendíků za dosavadní spolupráci ve florbalové činnosti.
Na začátku spolupráce jsme si stanovili jasné cíle. Především jsme chtěli oslovit co nejvíce dětí florbalem, a tím jim nabídnout smysluplné využívání jejich volného času. Děti, které dochází na kroužek, se pravidelně zúčastňují našich pololetních florbalových turnajů. Děti ze ZŠ Mendíků se zatím pokaždé umístily na krásném třetím místě. Těm, co se chtěli florbalu věnovat více, jsme nabídli místo v našich závodních družstvech. Tyto děti dochází na tréninky 3 krát týdně a o víkendech mají zápasy.
Společně jsme tak dosáhli toho, že se další děti pravidelně věnují sportu. Díky tomu budou více imunní vůči negativním jevům, jako je kouření cigaret, konzumace alkoholu, zahálka nebo přehnané hraní počítačových her.
Na základě těchto úspěchů jsme se školou ještě více prohloubili naší spolupráci, a tak doufáme, že se nám ke sportování podaří nalákat ještě více dětí.
Mgr. Pavel Piech
předseda florbalového klubu FbK Olymp Praha

24. 06. 2014

Dělám víc, než musím - Osobnost školy

MČ Prahy 4 vyhlašuje každoročně soutěž pro žáky základních škol "Dělám víc, než musím". Za ZŠ Mendíků byla v letošním školním roce nominována Natálie Lorenzová z 5.A.
Slavnostní atmosféru při předávání ocenění "Osobnost školy" Vám přiblíží fotografie zveřejněné na webových stránkách MČ Prahy 4:
http://www.praha4.cz/Delam-vic-nez-musim-2014-predani-oceneni-zakum-ZS-na-Nuselske-radniciMateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 1/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa

Základní a mateřská škola Mendíků (c) 2011 | Tomáš Rejnyš - Tvorba webových stránek