Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

MenuEkoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 342 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

24. 5. 2016

Informace pro rodiče - aktuální informace k dopravní situaci v okolí školy

Vážení rodiče,

v příloze naleznete aktuální informace k dopravní situaci v okolí ZŠ a MŠ Mendíků.

23. 5. 2016

Informace pro rodiče - 4. ročník PesFest 2016

Vážení rodiče,

členka ZMČ Praha 4 Bc. Lucie Michková Vás všechny srdečně zve k účasti na      4. ročníku PesFest 2016. Jde o zábavný den, který patří především psím kamarádům. Program je každoročně připravován nejen pro ně, ale samozřejmě i pro děti a dospělé. Bližší informace naleznete v příloze smiley.

21. 5. 2016

ŠVP Orlík - informace

Na škole v přírodě není připojení wifi. Stručné zprávy bude vkládat na stránky paní učitelka Kubincova přes mobilní telefon. Informace tedy sledujte na stránkách třídy 2.A. Děkujeme za pochopení.


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 1/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa