Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

Menu


Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 342 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

30. 1. 2016

Náhradní zápis do 1. tříd

 Náhradní zápis do 1. tříd se koná ve středu 10. 2. od 14.00 do 16.00 hodin.      

                                      

28. 1. 2016

Vysvědčení za 1.pololetí školního roku 2015/2016

Dnes dostanou žáci vysvědčení za 1. pololetí smajlik Pro naše nejmladší žáky 1.tříd to bude PRVNÍ VYSVĚDČENÍ smajlik Rodiče žáků 1.tříd mohou být při slavnostním rozdávání vysvědčení.

Těšíme se na Vás.

27. 1. 2016

Pythagoriáda - výsledky matematické soutěže žáků 5. A

Dnes paní učitelka Matulíková ve škole zorganizovala školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, která je určena žákům 5.tříd základních škol. Do obvodního kola postupují tito žáci:

Kategorie 5. ročník

1. Barbora Nagyová (5.A) – 13 bodů

2. Matthew Muzikář (5.A) – 11 bodů


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 1/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa