Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

MenuEkoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 390 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

21. 4. 2017

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 - informace pro rodiče

 Náhradní zápis do 1. tříd se koná ve středu 26. 4. od 14.00 do 16.00 hodin.      

                                      

20. 4. 2017

12. ročník Expedice Mendík - informace pro rodiče

Chcete se zúčastnit v sobotu 27. 5. 2017 EXPEDICE MENDÍK?

Chcete s námi poznávat krásy České republiky? Máte jedinečnou příležitost! V letošním roce navštívíme KRÁSNÝ DVŮR - vášeň a chloubu rodu Černínů.

Navštívíme barokní zámek, na který navazuje unikátní krajinářský park, nejstarší představitel tohoto typu parku v Čechách. Vybudován byl v letech 1788 až 1793 za Jana Rudolfa Černína. Park má rozlohu téměř 100 ha a nachází se v něm mnoho romantických staveb, například Novogotický templ, Panův templ, Gloriet, Obelisk či Lusthaus smajlik . Přihlášky a bližší informace k akci dostanete 3. května.

 

20. 4. 2017

Mezinárodní vědecká matematická olympiáda

ZŠ Mendíků se i v letošním roce zapojila do  mezinárodní vědecké OLYMPIÁDY.

Vědomostní olympiáda je každoročně sestavena ze sedmi školních předmětů – matematiky, fyziky, zeměpisu, biologie, chemie, anglického a německého jazyka. Do tohoto projektu se vždy přihlásí více než 200 000 žáků z Ázerbájdžánu, Běloruska, Bulharska, Německa, Kazachstánu, Ruska, Tádžikistánu, Turecka, Ukrajiny a České republiky.  ZŠ Mendíků přihlásila do matematické kategorie všechny žáky 8.A a 9.A. Je zajímavé poměřit matematické síly v mezinárodním měřítku. A kdo patří mezi nejúspěšnější?

Kategorie 8. ročník 1. místo Jakub Mayer, který ze 100bodů získal 75 bodů, 2. místo Eduard Chalupa 64 bodů a 3. místo Markéta Michalíková 62 bodů. Další pořadí: Jan Hejhal, Terezie Přesličková, Denisa Crkovská.

Kategorie 9.ročník 1. místo Ivana Míšková, která ze 100bodů získala 91bodů,     2. místo Matěj Bláha 88bodů, 3. místo Nika Šafaříková 87bodů.A další pořadí? Alice Hrubá, Albert Štifter, Jan Gančev.

Máme důvod k radosti a všem blahopřejeme k úspěchu yes.


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 2/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa