Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

MenuEkoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 420 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

16. 2. 2019

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 - důležité termíny

Ve škole začínají přípravy na ZÁPIS DO 1. TŘÍD smiley

Důležitá data pro rodiče předškoláků:

   

  25. 2. - návštěva předškoláků z MŠ K Podjezdu

  25. 2. - Pomocná ruka rodičům předškoláka - matematické představy

    4. 3. - návštěva předškoláků z MŠ Mendíků

   11. 3. - návštěva předškoláků z MŠ K Podjezdu

  12. 3. - návštěva předškoláků z MŠ K Podjezdu

  14. 3. - Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků od 14.00 hodin do 17.00 hodin

  18. 3. - Pomocná ruka rodičům předškoláka - jazyková cvičení

  20. 3. - Den otevřených dveří od 8.00hodin do 16.00 hodin - klasická výuka

   3. 4. - ZÁPIS DO 1.TŘÍD od 14.00hodin do 18.00hodin

   4. 4. - ZÁPIS DO 1.TŘÍD od 14.00hodin do 17.00hodin

 15. 4. - návštěva předškoláků z MŠ Mendíků

  24. 4. - ZÁPIS DO 1.TŘÍD - náhradní termín

  29. 4. - návštěva předškoláků z MŠ K Podjezdu

Podrobné informace naleznete v odkazu "Zápis do 1.tříd" Těšíme se naše nové "PŮLPRVŇÁČKY" wink

                                           Výsledek obrázku pro zápis do 1. tříd

V příloze naleznete pár fotografií z loňského roku.

9. 2. 2019

Jarní prázdniny od 11. 2. do 15. 2. 2019

Mendíci přejí všem Mendíkům krásné prázdniny.

                              Výsledek obrázku pro jarní prázdniny 2017

6. 2. 2019

Informace pro rodiče uchazečů o střední školy

V odkazu "Úřední deska" naleznete potřebné dokumenty a informace k přijímacímu řízení žáků 5., 7. a 9.tříd na střední školy.

Případné dotazy můžete rovněž konzultovat s výchovnou poradkyní Mgr. Věrou Vaňkovou telefon: 261 214 006 e-mail: vankova.vera@zsmendiku.cz


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 2/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Datová schránka:    ap4rb42

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa