Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

MenuEkoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 420 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

22. 6. 2018

Úspěchy našich žáků - Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV)

Ve středu 20.6. se naši žáci zúčastnili T-Mobile Olympijského běhu. Všichni se velmi snažili a dosáhli krásných výsledků.

Nejúspěšnější byli:

Anička Vinařová, která se umístila na 1. místě v kategorii 1.tříd,

Matouš Vrátil, který se umístil na 2.místě v kategorii 2.-3.tříd a Martin Švec, který se s náskokem 10 vteřin umístil na 1.místě v kategorii 4.-5. tříd.

19. 6. 2018

ŠVP Sušice - informace pro rodiče

Žáci dojeli na školu v přírodě v pořádku a posílají pozdravy do Prahy.

17. 6. 2018

Technoplaneta - finále 2018

Mendíci se probojovali v celorepublikové soutěži Technoplaneta do finále yes. Od února řešili různé šifry a družstvo "TABULKY" postoupilo do finále smajlik. Je to velký úspěch, který zaslouží pochvalu.

A kdo Mendíky ve finále bude ve čtvrtek 7. 6. reprezentoval? Markéta Michalíková (9.A), Julie Cibulková (9.A), Šimon Cibulka (9.A) a Šimon Hrabák (9.A). Podrobné informace o celé hře a průběhu finále naleznete na www.technoplaneta.cz

Naše družstvo Tabulky trénovala a velmi podporovala paní vychovatelka Klevetová, které patří též velké poděkování.

V letošním roce  finále probíhalo od 10.00 hodin do 16.00hodin  ve Stromovce. A jak se Mendíci umístíli? To naleznete na stránkách www.technoplaneta.cz


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 2/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Datová schránka:    ap4rb42

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa