Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

MenuEkoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty
O2 Chytrá škola

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 420 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

1. 7. 2020

Přání na prázdniny

Krásné a pohodové prázdniny přejí Mendíci všem Mendíkům smiley.  

30. 6. 2020

Slavnostní zakončení školního roku 2019 - 2020

Poslední zvonění žákům 9.A ......

                                          Výsledek obrázku pro zvoneček

 Přes všechny zvláštnosti letošního roku našim nejstarším žákům ZAZVONIL ZVONEC A ....... ŠKOLNÍ DOCHÁZKY BYL KONEC ....

Atmosféru POSLEDNÍHO zvonění všem přiblíží fotografie... 

26. 6. 2020

Pozdrav a zhodnocení školního roku 2019-2020

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás touto cestou pozdravit a zhodnotit školní rok 2019-2020.

https://zsmendiku-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/burgerova_hana_zsmendiku_cz/Eenv-iN-ySlPjJlfbFlAEs8BnbkVEPDWHPabpBxNm8yyRQ?e=EuvneF

Přeji krásné léto Vám všem.

Mgr. Jitka Poková, ředitelka školy


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 2/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Datová schránka:    ap4rb42

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa