Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci


Menu


Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 342 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

17. 04. 2014

Velikonoční přání

VESELÉ VELIKONOCE A KRÁSNÉ SVÁTKY JARA PŘEJÍ MENDÍCI smajlík

13. 04. 2014

"Stmelení kolektivu" - aktivita pro žáky EKOTÝMU ZŠ Mendíků

Dne 10. 4. 2014 absolvoval EKOTÝM ZŠ Mendíků školení "Stmelení kolektivu" ve Sdružení Tereza v Haštalské ulici. Atmosféru všem přiblíží fotografie v příloze smajlík

13. 04. 2014

Mezinárodní vědecká olympiáda - slavnostní zakončení

Naši nejúspěšnější žáci z 6.A a 9.A se v pátek zúčastnili slavnostního zakončení mezinárodní vědecké olympiády.
Ve fotogalerii si přiblížíte atmosféru této akce na mezinárodní úrovni smajlík


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 1/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa

Základní a mateřská škola Mendíků (c) 2011 | Tomáš Rejnyš - Tvorba webových stránek