Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci


Menu


Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 342 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

22. 09. 2014

Zpráva pro zájemce výuky angličtiny s rodilým mluvčím z jazykové školy Akcent

První vyučovací hodina začíná v úterý 7.října v 15:45 ve škole Mendíků. Sraz u vrátnice.
Informace ohledně platby získáte zde: telefon 261109222, nebo mobil paní Zuzková 605978573, nebo na emailu akcent@akcent.cz.

22. 09. 2014

Úspěchy našich žáků - Viktorka Starečková 3.A

Máme velkou radost smajlík.
První úspěšnou žákyní ZŠ Mendíků se v letošním školním roce stala Viktorka Starečková ze 3.A.
Na tenisovém turnaji Wilson SIM CUP dne 6.9.2014 vybojovala úžasné 1. místo smajlík.
Ve fotogalerii uvidíte Viktorku i krásný pohár.

17. 09. 2014

SRPDŠ - zápis ze zasedání

Vážení rodiče,

zástupci jednotlivých tříd se na včerejším zasedání dohodli, že budou všechny rodiče podrobně informovat o projednávaných bodech jednání s vedením školy.
Zápis z jednání členů SRPDŠ sepsala Mgr. Petra Adámková, které touto cestou patří velké poděkování.
V příloze naleznete podrobný zápis z jednání.


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 1/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa

Základní a mateřská škola Mendíků (c) 2014 | Tomáš Rejnyš - Tvorba webových stránek