Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

MenuEkoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 390 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

21. 2. 2017

Ski park Velká Chuchle - biatlon

Dnes se 14 zájemců z 8. a 9. tříd vydalo na závodiště do Velké Chuchle trénovat pod odborným vedením biatlon. Žákům bylo zapůjčeno zdarma běžkařské vybavení (lyže boty, hůlky) a přidělen instruktora. Zároveň proběhl nácvik střelby. Na závěr se všichni s velkým nasazením zúčastnili závodů a ve fotogalerii uvidíte celé zdokumentované dopoledne.

                        Výsledek obrázku pro biatlon

19. 2. 2017

Informace pro rodiče od výchovné poradkyně Mgr. Věry Vaňkové

Poradenská konzultace výchovné poradkyně pro zájemce z řad rodičů  5., 7. a 9. tříd ohledně vyplňování přihlášek na střední školy se koná v pondělí 20. 2. od 14.00 - 17.00 hodin.

Těšíme se na Vás.

15. 2. 2017

Na návštěvě v přípravné třídě - hodina informatiky

Dnes jsme navštívili naše nejmenší Mendíky v přípravné třídě. Jak se jim dařilo? Podívejte na fotografie


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 2/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa