Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

MenuEkoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 390 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

22. 3. 2017

Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků

Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků se koná ve čtvrtek 23. 3. 2017 od 14.00 do 17.00 hodin. Těšíme se na Vás.

                                 Související obrázek

21. 3. 2017

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 - důležité termíny

Ve škole začínají přípravy na ZÁPIS DO 1. TŘÍD smiley

Důležitá data pro rodiče předškoláků:

23. 3. - Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků od 14.00 hodin do 17.00 hodin

27. 3. - návštěva předškoláků z MŠ K Podjezdu

27. 3. - Pomocná ruka rodičům předškoláka - jazyková cvičení

  3. 4. - návštěva předškoláků z MŠ Mendíků

  4. 4. - ZÁPIS DO 1.TŘÍD od 14.00hodin do 18.00hodin

  5. 4. - ZÁPIS DO 1.TŘÍD od 14.00hodin do 17.00hodin

10. 4. - návštěva předškoláků z MŠ K Podjezdu

26. 4. - ZÁPIS DO 1.TŘÍD - náhradní termín

Podrobné informace naleznete v odkazu "Zápis do 1.tříd" Těšíme se naše nové "PŮLPRVŇÁČKY" wink

                                     Výsledek obrázku pro zápis do 1. tříd

10. 3. 2017

Jarní prázdniny od 13. 3. do 17. 3. 2017

Mendíci přejí všem Mendíkům krásné prázdniny.

                              Výsledek obrázku pro jarní prázdniny 2017


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 2/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa