Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

Menu


Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 342 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

17. 4. 2015

10. ročník Expedice Mendík - informace pro rodiče

Chcete se zúčastnit v sobotu 16. 5. 2015 EXPEDICE MENDÍK? Chcete s námi poznávat krásy České republiky? Máte jedinečnou příležitost! V letošním roce navštívíme Kunětickou horu smajlik Bližší informace naleznete v příloze.

17. 4. 2015

Mezinárodní vědecká olympiáda - slavnostní zakončení

Naši nejúspěšnější žáci z 6.A a 7.A se v pátek zúčastnili slavnostního zakončení mezinárodní vědecké olympiády. Ve fotogalerii si přiblížíte atmosféru této akce na mezinárodní úrovni smajlik

16. 4. 2015

Aktuální výsledky matematické mezinárodní OLYMPIÁDY

Již známe výsledky matematické mezinárodní OLYMPIÁDY. A kdo patří mezi nejúspěšnější?

Kategorie 6.ročník 1. místo Adéla Drahotová,která ze 100bodů získala 92 bodů, 2. místo Eduard Chalupa 74 bodů, 3. místo Adam Pittner 68 bodů Další pořadí: David Pakosta, Filip Šlechta, Markéta Michalíková

Kategorie 7.ročník 1. místo Albert Štifter, který ze 100bodů získal 82bodů        2. místo Jasmína Branná 81bodů, 3. místo Matěj Bláha 75bodů A další pořadí? Nika Šafaříková, Jan Gančev, Vojtěch Novák

Máme důvod k radosti a všem blahopřejeme k úspěchu yes.


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 1/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa