Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

Menu


Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 342 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

30. 10. 2014

Pražský glóbus - zeměpisná soutěž

Pražský glóbus

Odborná dvoukolová soutěž Stanice přírodovědců DDM hlavního města Prahy. Regionální geografické soutěže, která dodnes nese název Pražský glóbus, vznikl v průběhu roku 2000. Průběh soutěže je rozdělen na kola školní a  městská, veškeré podklady k Pražskému glóbusu připravuje organizátor. Pro jednotlivá kola všech kategorií jsou připraveny shodné okruhy:

Teoretická část - test všeobecných geografických znalostí

Praktická část - práce s mapou

 

Soutěž Pražský glóbus je určena žákům základních a středních škol a probíhá ve třech kategoriích:

Kategorie A - žáci 6. a 7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (u osmiletých gymnázií studenti 1. a 2. ročníku).

Kategorie B - žáci 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (u osmiletých gymnázií studenti 3. a 4. ročníku, u šestiletých gymnázií 1. a 2. ročníku).

Z každé školy postupují do celoměstského kola automaticky pouze vítězové školního kola jednotlivých kategorií. Výsledky školního kola této soutěže naleznete v příloze.

24. 10. 2014

Podzimní prázdniny

Přejeme všem Mendíkům krásné podzimní prázdniny smiley. Ve škole se opět sejdeme ve čtvrtek 30. 10.

24. 10. 2014

Sobota u Mendíků - 29. 11. 2014

U Mendíků se již připravuje 7.ročník oblíbené akce "Sobota u Mendíků". A jaké rukodělné dílny Mendíci nabídnou návštěvníkům? Batikování triček, výrobu adventního věnce,malování na hrnky,malování na trička pomocí šablon, korálkování, ubrouskovou metodu, výrobu netradičních kalendářů, origami a  výrobu  svíček z včelího vosku. V příloze naleznete leták k této akci . Těšíme se na Vás smajlik


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 1/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa