Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

Menu


Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 342 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

25. 3. 2015

Den otevřených dveří dne 26. 3. 2015 - projektové vyučování - SVÁTKY JARA

Pro žáky  1. - 3. ročníků vyučující připravili též projektové vyučování na téma "Svátky jara".  V příloze naleznete rozpis dílen v jednotlivých třídách.

Žáci se těší na Vaši návštěvu smiley.

Fotografie z vydařené akce naleznete v příloze.

25. 3. 2015

Šplh na tyči - sportovní soutěž žáků 2. stupně

Dnes paní ředitelka zorganizovala i pro žáky 2. stupně tradiční soutěž ve šplhu na tyči. A jaké jsou výsledné časy nejlepších žáků? Ty naleznete v příloze včetně fotografií.

Gratulujeme a zároveň děkujeme všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili smajlik.

25. 3. 2015

Den otevřených dveří dne 26. 3. 2015 - projektové vyučování - Paměti národa

Paměť národa je projektem společnosti Post Bellum, Českého rozhlasu a Ústavu pro studium totalitních režimů, v rámci kterého dokumentaristé zaznamenávají vzpomínky pamětníků významných událostí 20. století. Společnost Post Bellum mimo jiné organizuje vzdělávací projekty na školách Příběhy našich sousedů.

ZŠ Mendíků se do tohoto projektu též zapojila a vyučující připravili žákům 4. - 9. ročníků jednotlivá stanoviště, která se týkají 2. světové války. V příloze naleznete rozpis rozvrhů jednotlivých tříd.

Fotografie z vydařené akce naleznete v příloze.

 

 


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 1/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa