Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

MenuEkoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 342 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

20. 1. 2017

Pomocná ruka rodičům předškoláka - grafomotorická cvičení - únor 2017

Pro rodiče předškoláků a jejich děti jsme opět připravili oblíbený projekt "Pomocná ruka rodičům předškoláka" První dílna zaměřená na grafomotorická cvičení se bude konat v pondělí 13.února od 16.hodin. V příloze naleznete přihlášku a bližší informace.

Ve fotogalerii  pro připomenutí  fotografie z loňské akce.

Těšíme se na Vás smiley.

                                                       Výsledek obrázku pro předškolák

19. 1. 2017

Kroužek gymnastiky - informace pro rodiče

Vážení rodiče, milé děti,

spolek LUDUS MAGNUS, zřizovatel oblíbeného kurzu INLINE BRUSLENÍ si vás dovoluje pozvat na další z našich kroužků pořádaných na školách po celé Praze. Na popud některých z rodičů jsme se rozhodli na ZŠ MENDÍKŮ otevřít i námi pořádaný kroužek GYMNASTIKA PRO DĚTI. Proto neváhejte a přihlaste se na další zábavné sportování pro kluky i holky z prvního stupně ZŠ Mendíků.

Více informací naleznete na letáčku a na webových stránkách www.gymnastikaprodeti.org
 

 

13. 1. 2017

Uzavírka v ulici Nuselská od 9. 1. do 19. 2. 2017 - inpro rodičeformace

Z důvodu rekonstrukce kanalizace v ulici Nuselské (v úseku Adamovská – Mendíků) bude od 9. ledna až 19. února 2017 uzavřen provoz v ulici Adamovská a Mendíků – pouze v místech zaústění těchto ulic do ulice Nuselské.Kvůli umožnění obousměrného provozu bude v těchto ulicích částečně omezeno parkování. Provoz v Nuselské bude sveden na tramvajovou trať. 

http://www.praha4.cz/Uzavirky-a-rekonstrukce-komunikaci


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 1/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa