Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

Menu


Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 342 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

20. 12. 2014

Přání všem Mendíkům

Všem Mendíkům přejeme krásné prožití vánočních svátků smiley.

19. 12. 2014

Výtvarná a literární soutěž MČ Praha 4 - ocenění Mendíci

MČ Praha 4 vyhlásila pro žáky literární a výtvarnou soutěž na téma "Já a moje rodina" a "I my budeme staří".

A jakých výsledků dosáhli Mendíci?

Kategorie 6.- 9. třída - literární soutěž "Já a moje rodina"

1. místo Tereza Kanoute (7.A) a 3. místo Karel Vejvoda (7.A)

Kategorie 1.- 5. třída - výtvarná soutěž "Já a moje rodina"

2. místo Ema Houžvíková (2.A)

Máme velkou radost smiley.

15. 12. 2014

Úspěšná žákyně Olinka Lokvencová (3. B)

Mezi úspěšné Mendíky se zařadila i Olinka Lokvencová ze třídy 3. B. Již 4. rokem vystupuje s baletním souborem taneční školy DAG Prahy 4. V neděli 7. 12. 2014 se konalo vystoupení v nádherném barokním refektáři v Jilské ulici na Starém Městě v historických barokních kostýmech. Fotografie z této akce naleznete v příloze.


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 1/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa