Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci


Menu


Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 342 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

01. 09. 2014

Kroužky - informace pro rodiče

Zítra žáci donesou domů letáky s nabídkou kroužků.
V letošním školním roce kroužky nabízí:
1) Agentura KROUŽKY pod vedením paní Růžičkové
2) Florbalová škola
3) Fotbalový kroužek pro žáky 1.-3.tříd
4) AKCENT IH Prague - anglický jazyk s rodilým mluvčím

01. 09. 2014

1. září 2014 - zahájení školního roku 2014/2015

Vážení rodiče, milí žáci smajlík.
Dnes začíná nový školní rok smajlík.
Celý minulý týden probíhaly ve škole přípravy na slavnostní zahájení školního roku 2014/2015.
Dokončila se výměna oken, třídní učitelé vyzdobili třídy a všichni se dnes na naše žáky těšíme smajlík.
V odkazu "Aktuality" naleznete vše potřebné k zahájení školního roku, ale bohužel na stránkách školy se zatím z technických důvodů aktualizace příliš nedaří.
Správce sítě přislíbil rychlou nápravu.
Přejeme všem Mendíkům mnoho studijních úspěchů a pohodu v celém školním roce smajlík.

28. 08. 2014

Informace pro žáky - zvonění

A kdy nám bude ve škole zvonit?


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 1/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa

Základní a mateřská škola Mendíků (c) 2014 | Tomáš Rejnyš - Tvorba webových stránek