Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

MenuEkoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 342 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

24. 4. 2016

Den Země 22. 4.

Oslava svátku Den Země se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti 21. března a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Tento den se většina lidí snaží úklidem a svým chováním zlepšit životní prostředí.

A co jsme udělali my – Mendíci?

  • Vylepšení prostředí tříd a chodeb (1., 4. a 8. třídy)
  • Přesazování květin (2.třídy a 5. třída)
  • Sběr papírků v okolí školy (2. třídy)
  • Vyčištění záhonku (3. třídy a 9. třída)
  • Hrabání a zametání před školou a v okolí hřiště (6. a 7. třída)
  • Přeházení kompostu (8. třídy)
  • Úklid ve sklepě  (9. třída)

19. 4. 2016

11. ročník Expedice Mendík - informace pro rodiče

Chcete se zúčastnit v sobotu 14. 5. 2016 EXPEDICE MENDÍK? Chcete s námi poznávat krásy České republiky? Máte jedinečnou příležitost! V letošním roce navštívíme KOMÁŘÍ VÍŽKU smajlik . Bližší informace naleznete v příloze.

18. 4. 2016

MAĎARSKO září 2016 - termální lázně - ozdravný pobyt - informace pro rodiče

Ozdravný pobyt do Maďarska se v září 2016  z důvodu malého počtu zájemců nekoná.
 


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 1/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa