Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci


Menu


Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 342 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

24. 04. 2014

Schůzka Ekotýmu ZŠ Mendíků

Dne 24. 4. proběhla schůzka Ekotýmu ZŠ Mendíků, na které se řešily výstupy z analýzy školy a zapojení do soutěže ekotýmů. Žáci mohou přihlásit do soutěže své produkty z oblasti výtvarné, fotografické a literární. Témata se týkají ochrany přírody. Přiblížení atmosféry naleznete ve fotogalerii
A ještě jedna novinka smajlík.
V odkazu "Třídní stránky" byly založeny stránky EKOTÝMU, kde získáte všechny aktuální informace.

22. 04. 2014

Úspěšná žákyně Zlata Šimková ze 3.A

Zlata Šimková ze třídy 3.A se stala další úspěšnou žákyní Mendíků v taneční soutěži, kterou organizoval Dům dětí a mládeže Jižní Město. V moderním tanci získala krásné 2. místo.
Máme radost a přejeme další úspěchy.
Ve fotogalerii si prohlédněte Zlatu s diplomem i medailí smajlík.

17. 04. 2014

Velikonoční přání

VESELÉ VELIKONOCE A KRÁSNÉ SVÁTKY JARA PŘEJÍ MENDÍCI smajlík


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 1/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa

Základní a mateřská škola Mendíků (c) 2011 | Tomáš Rejnyš - Tvorba webových stránek