Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

Menu


Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 342 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

24. 11. 2014

Volby zákonných zástupců do školské rady - informace

Vážení rodiče,

dne 2. 12. 2014 se budou konat v aule školy volby zákonných zástupců do školské rady od 16.55 hodin do 18.00 hodin.  Podrobné informace a seznam přihlášených kandidátů naleznete v příloze.

 

22. 11. 2014

Soutěž - O NEJLEPŠÍHO SBĚRAČE LESNÍCH PLODŮ A SUCHÉHO PEČIVA.

Ve dnech 15. 9. - 14. 11. proběhla soutěž O NEJLEPŠÍHO SBĚRAČE LESNÍCH PLODŮ A SUCHÉHO PEČIVA.
SOUTĚŽ vyhlásily Lesy hl. m. Prahy.
Nasbírané suroviny se využijí na zimní přikrmování zvěře v pražských lesích, v  zookoutcích, eventuálně do záchranné stanice pro volně žijící živočichy.

Výsledky sběru pečiva - třídy
1. místo: 2.A -  44 kg
2. místo: 4.B - 43 kg
3. místo: 1.C - 23 kg

Vítězové v kategorii jednotlivců
1. místo 2.A - Klímová - 28 kg (pečivo)
2. místo 4.B - Nedellec - 22 kg (pečivo)
3. místo 3.A - Bartoš - 36 kg (kaštany)


 

18. 11. 2014

Na návštěvě ve 2. třídách - hodina prvouky

Dnes se můžete podívat ve fotogalerii na naše žáky 2.tříd  při hodině prvouky  smajlik.


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 1/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa