Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

Menu


Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 342 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

2. 3. 2015

Úspěšné žákyně Tereza Češpivová a Kateřina Mikešková

Mezi úspěšné Mendíky se zařadily Tereza Češpivová a Kateřina Mikeškováyes.

TJ Bohemians pořádal 21. 2. "KLOKAN CUP" - mezinárodní závod ČR x Německo v akrobatické gymnastice. V žákovské kategorii trojic získala děvčata krásné 2. místo. V příloze uvidíte fotografie s diplomem a medailí.

Těšíme se na další úspěchy smiley.

 

20. 2. 2015

Jarní prázdniny

Přejeme všem Mendíkům krásné jarní prázdniny plné smajlik.

Ve škole se opět společně setkáme v pondělí 2. března smajlik.

18. 2. 2015

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2015/2016

Zápis do 1.tříd se konal ve dnech 22. a 23.ledna,náhradní termín 11. 2. Přišlo celkem 93  MENDÍKOVSKÝCH PŮLPRVŇÁČKŮ smajlik,kteří byli velmi šikovní a udělali nám velkou radost tím, že chtějí být našimi Mendíky smajlik Můžete si prohlédnout fotografie, které všem přiblíží báječnou atmosféru při zápisu smajlik Někteří PŮLPRVŇÁČCI ještě zvažují odklad povinné školní docházky a nástup do přípravné třídy smajlik Prohlédněte si fotografie ve fotogalerii smajlik


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 1/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa