Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

MenuEkoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 420 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

17. 12. 2018

SRPDŠ - zápis z jednání dne 27. 11. 2018

Vážení rodiče,

v příloze naleznete zápis z jednání členů SRPDŠ. Tento zápis sepsala předsedkyně rady rodičů Mgr. Petra Adámková, které patří velké poděkování.

17. 12. 2018

Úspěchy našich žáků 9.A - stolní tenis - krajské kolo

Žáci 9.A se zúčastnili krajského kola turnaje ve stolním tenise.

Mendíky zastupovala hned dvě družstva. Chlapecké družstvo bylo ve složení Jiří Laštovka, Tomáš Holinský a David Richter a družstvo dívek Veronika Soukalová a Andrea Švíbková. 

A jak se Mendíci umístili?

Chlapecké družstvo vybojovalo výborné 2. místo a družstvo dívek 3. místo.

Je to veliký úspěch, ze kterého máme všichni radost yes.

                                            Výsledek obrázku pro stolní tenis

14. 12. 2018

Informace pro účastníky zájezdu do Drážďan

Sraz v pondělí 17.12. v  6,15před MŠ K Podjezdu, odjezd v 6,30.

Nezapomeňte na platný cestovní doklad ( OP nebo pas) a pojištění!

Nabijte mobily wink.

Těšíme se.

Vánoční trh Striezelmarkt - krušnohorská vánoční pyramida  © LHD, Sylvio Dittrich

 


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 2/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Datová schránka:    ap4rb42

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa