Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

Menu


Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 342 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

30. 9. 2015

Úspěchy našich žáků - turnaj malé kopané ZŠ MČ Prahy 4

Dnes zažili Mendíci "ZLATÝ ÚSPĚCH" wink.

Žáci 8. a 9. tříd  se zúčastnili turnaje v malé kopané. Ve velké konkurenci všech základních škol MČ Prahy 4 získali úžasné 1. místo a postoupili do celopražského kola.

A kdo Mendíky reprezentoval? Matěj Bláha (8.A), Vojtěch Novák (8.A), František Majer (9.A), Karel Vejvoda (8.A), Miloš Kohlmann (8.B), Saša Lozan (8.A), Dominik Koláček (8.B) a Filip Stolař (8.A).

Máme velkou radost a těšíme se na další úspěchy smiley.

30. 9. 2015

Sběr paníru

Sběr papíru bude ve čtvrtek 8. 10.

Před vyučováním donesou žáci svázané balíčky ke škole. Počet donesených  kilogramů každý žák nahlásí třídnímu učiteli.

29. 9. 2015

Agentura KROUŽKY - otevřené kroužky

V příloze naleznete přehled kroužků, které v letošním školním roce otevírá v ZŠ Mendíků AGENTURA KROUŽKY.


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 1/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa