Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

MenuEkoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 390 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

23. 6. 2017

EKOŠKOLA - obhajoba titulu

Dne 22. 6. jsme převzali v budově Senátu obhajobu titulu Ekoškola. Program Ekoškola koordinuje Sdružení Tereza. Patříme mezi 128 škol z České republiky, které mají titul Ekoškola. Jedná se o školy mateřské, základní a střední.

 

22. 6. 2017

Olympijský běh žáků ZŠ Prahy 4

Ve středu 21. 6. se konal olympijský běh žáků Prahy 4. A jak se umístili  Mendíci?

Celkové umístění:

1. místo   Eliška Vatěrová   5.A

2. místo   Jakub Švec   1.B

2. místo   Martin Švec   4.A

 

V rozběhu:

1. místo   Robin Davis   6.A

4. místo   Matěj Laštovka   3.A

5. místo   Šimon Vyskočil   5.B

4. místo   Nela Bretschneiderová   5.B

 

14. 6. 2017

Informace pro rodiče žáků od paní hospodářky školní jídelny

Vážení rodiče, 

z  důvodu  ročního vyúčtování stravného bude poslední možnost odhlášení obědů  23.6.2017.   V případě náhlé nemoci bude oběd vydán do  přinesených nádob.


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 2/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa