Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

MenuEkoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 390 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

19. 5. 2017

ŠVP Orlík - informace pro rodiče

Děti dojely na ŠVP v pořádku a posílají pozdravy do Prahy.

15. 5. 2017

ŠVP Troskovice

Děti dojely na ŠVP v pořádku a posílají pozdravy do Prahy.

11. 5. 2017

OVOV

Ve čtvrtek 11.5. 2017 se vybraní žáci 2. stupně zúčastnili obvodního kola   olympijské všestrannosti OVOV. Všichni naši reprezentanti absolvovali pět disciplín – trojskok, hod medicimbalem, skok přes švihadlo, kliky a dribling. Do soutěžení dali celé své sportovní srdce a dosáhli dobrých výsledků, ze kterých je třeba vyzdvihnout 3. místo Romana Peťovského a 1. místo Vojty Nováka, který postoupil do krajského kola.  


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 2/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa