Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci


Menu


Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 342 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

28. 08. 2014

Informace pro žáky - zvonění

A kdy nám bude ve škole zvonit?

28. 08. 2014

Informace pro rodiče přípravné třídy a 1. tříd

Důležité informace pro rodiče přípravné třídy a 1. tříd od paní hospodářky školní jídelny:
- přihlášky ke stravování budou rozdávat třídní učitelky v pondělí 1. 9. na třídní schůzce
- přihlášku naleznete i na internetu v odkazu "Úřední deska"
- přístupová hesla k internetovému kontu žáka a variabilní symboly pro platby stravného budou připraveny od 2.9. v kanceláři školní jídelny od 8.00 hod. do 15.00hod.společně s čipy
- čipy na přihlašování obědů jsou za poplatek 150,- Kč (prosím, přineste přesnou částku)
Vladimíra Mayerová

27. 08. 2014

Rozvrhy tříd pro školní rok 2014 - 2015

Rozvrhy tříd pro školní rok 2014 - 2015 naleznete v příloze.


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 1/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa

Základní a mateřská škola Mendíků (c) 2014 | Tomáš Rejnyš - Tvorba webových stránek