Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

MenuEkoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 342 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

1. 12. 2016

SRPDŠ - zápis z jednání dne 29. 11. 2016

Vážení rodiče,

v příloze naleznete zápis z jednání členů SRPDŠ. Tento zápis sepsal pan Lukáš Homuta, kterému patří velké poděkování.

30. 11. 2016

Norimberk - vzdělávací poznávací zájezd – 20. 12. 2016 - informace pro účastníky

Dnes se podařilo naplnit kapacitu autobusu do Norimberka. Zájezd se tedy může uskutečnit smiley.

Prosíme účastníky, aby si nezapomněli  zkontrolovat platnost dokladů, zajistit pojištění, dostatek penízků, dobré boty, plavky.......

Přijďte včas, odjezd z Kloboučnické v 6,00.:-D

Těšíme se moc.     

          Výsledek obrázku pro norimberk vánoční trhy

30. 11. 2016

Úspěšná žákyně Tereza Tomanová ze třídy 5.B

Tereza Tomanová je žákyní  5.B třídy. Již rok navštěvuje oddíl Tiger team – Praha Pankrác, kde cvičí Kickbox. Účastní se také závodů. Z Mistrovství ČR se umístila na 1. místě v kategorii mladších žákyň. Na Czech open získala v této kategorii 2. místo.


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 1/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa