Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

MenuEkoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty
O2 Chytrá škola

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 420 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

18. 1. 2020

LVVZ - STRÁŽNÉ - INFORMACE PRO RODIČE

Mendíci dojeli na hory v pořádku a začínají se ubytovávat.

Aktuální "zpravodajství" z lyžařského výcviku můžete sledovat na stránkách třídy 7.A.

                                          Výsledek obrázku pro lyžař

14. 1. 2020

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Naše škola se již tradičně zapojila do 20. ročníku Tříkrálové sbírky. Ve středu 9. ledna vyrazili  koledníci do jednotlivých tříd. 

Výtěžek sbírky je využíván na charitativní služby, které pomáhají seniorům, dětem a lidem ohroženým nouzí. 

Máme radost, že naši žáci nejsou lhostejní a že myslí na druhé. Všem, kteří se do Tříkrálové sbírky zapojili moc děkujeme. 

 Eva Vyoralová

13. 1. 2020

Informace pro rodiče od výchovné poradkyně Mgr. Věry Vaňkové

Poradenská konzultace výchovné poradkyně pro zájemce z řad rodičů  5., 7. a 9. tříd ohledně vyplňování přihlášek na střední školy se koná ve čtvrtek 23. 1. od 14.00 - 17.00 hodin.

 


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 2/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Datová schránka:    ap4rb42

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa