Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

MenuEkoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 342 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

31. 8. 2016

1. září 2016 - zahájení školního roku 2016/2017

Vážení rodiče, milí žáci

Zítra začíná nový školní rok. Celý minulý týden probíhaly ve škole přípravy na slavnostní zahájení školního roku. Dokončuje se výměna oken, probíhají poslední úpravy školní jídelny a družiny, třídní učitelé vyzdobili třídy a všichni se na naše žáky těšíme.

Přejeme všem Mendíkům mnoho studijních úspěchů a pohodu v celém školním roce.

31. 8. 2016

Důležitá informace pro rodiče od paní hospodářky školní jídelny

Pevná linka ve školní jídelně není dočasně v provozu, proto volejte na mobilní telefonní číslo: 778 773 805.

Děkujeme za pochopení.

30. 8. 2016

Zažít Michli JINAK - pozvánka na akci

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na zajímavou akci, kterou pro veřejnost organizuje MČ Praha 4.

Bližší informace naleznete v příloze.


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 1/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa