Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

MenuEkoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty
O2 Chytrá škola

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 420 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

29. 3. 2020

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 - aktualizováno dne 27. 3. 2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

 

v aktualitách naleznete potřebné informace k přihlášení Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání v ZŠ Mendíků.

Jsme rádi, že jste si naši školu vybrali a velmi nás mrzí, že Vaše děti společně s Vámi neprožijí tradiční „pohádkový zápis“ Mendíků.

Věříme, že si vše v září naši prvňáčci vynahradí.

 

Na základě „Opatření ministra školství č.j. MSMT-12639/2020-1“ měníme pokyny k zápisu do 1. ročníku a přípravné třídy pro školní rok 2020/21.

Motivační část zápisu: zrušena

Termín zápisu:   1. – 30. 4. 2020

Zápis do 1. tříd proběhne mezi 1. a 30. dubnem 2020. 

 

Korespondenční formou (datovou schránkou, elektronickou poštou s elektronickým podpisem, poštou) pošlou zákonní zástupci vyplněnou přihlášku do 1. ročníku, žádost o přijetí do 1. ročníku a kopii rodného listu. 

Osobní zápis bez dětí (s předáním patřičných dokumentů) se uskuteční o okénka ve vestibulu školy. S sebou vezměte potřebné dokumenty předem vyplněné, rodný list a OP. Služba u okénka bude Vaše tiskopisy pouze přebírat.

Pokud nemáte možnost tiskopisy vytisknout, budou k dispozici v prostoru před hlavním vchodem každý den od 9.00 hodin do 11.00hodin. Rovněž v termínech pro osobní podání žádostí ve škole.  

 

Je možno využít rezervační systém školy, který zajistí přijetí žádosti v konkrétní den a čas.

           https://zs-a-ms-mendiku-praha-4.reservio.com

 

A jaké jsou termíny osobního podání ve škole?

pondělí od 9. 00 hodin do 17.00 hodin dne 6. 4.  a 20. 4.

úterý od 9. 00 hodin do 17.00 hodin dne 14. 4.  

středa od 9. 00 hodin do 17.00 hodin dne 8. 4., 15. 4. a 22. 4.

 

Výsledky zápisu do prvního ročníku budou zveřejněny nejpozději 6. 5. 2020.

V následujících aktualitách naleznete vždy konkrétní dokumenty k zápisu do 1. třídy, třídy přípravné, k odkladu školní docházky i k předčasnému zápisu.

Dotazy ohledně zápisu do 1. tříd a třídy přípravné zasílejte na e-mail: burgerova.hana@zsmendiku.cz

Věříme, že vše společně zvládneme.

Mgr. Jitka Poková ředitelka školy

29. 3. 2020

Jakým způsobem můžete přihlášku k základnímu vzdělávání podat?

Vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ (formulář naleznete v příloze nebo v odkazu „Zápis do 1. ročníku“) můžete podat následujícími způsoby:

  1. prostřednictvím datové schránky, jejímž držitelem je zákonný zástupce  (ID datové schránky ZŠ Mendíků je ap4rb42)
  2. elektronicky e-mailovou poštou na školní e-mail: skola@zsmendiku.cz (žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce)
  3. prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (dopis s průvodkou pro potvrzení data doručení žádosti) na adresu: Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 2, Mendíků 2/1000, 140 00 Praha 4 – Michle
  4. osobním podáním u okénka u hlavního vchodu do základní školy ve vypsaných termínech (Je možno využít rezervační systém školy, který zajistí přijetí žádosti v konkrétní den a čas.)

           https://zs-a-ms-mendiku-praha-4.reservio.com

 

termíny osobního podání ve škole:

pondělí od 9. 00 hodin do 17.00 hodin dne 6. 4. a 20. 4.

úterý od 9. 00 hodin do 17.00 hodin dne 14. 4.  

středa od 9. 00 hodin do 17.00 hodin dne 8. 4., 15. 4. a 22. 4.

K žádosti je nutné přiložit:

  1.  kopii rodného listu dítěte (na kopii, prosím, napište větu: „Souhlasím s poskytnutím kopie rodného listu“ a podepište se.)                                      V případě elektronického dokumentu tuto větu zahrňte do textu zprávy. Poskytnutá kopie rodného listu bude po ověření dat skartována.
  2. „Zápisní list pro školní rok 2020/2021“ (formulář naleznete v příloze nebo v odkazu „Zápis do 1. ročníku“)

Vyplněnou a podepsanou žádost podejte jedním z výše uvedených způsobů v termínu od 1. do 22. dubna 2020.

Následně od nás obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o přijetí žádosti a registrační číslo Vaší žádosti. Pod tímto číslem bude Vaše žádost v přijímacím řízení posuzována.

29. 3. 2020

Jak zažádat o odklad povinné školní docházky?

Vyplněnou „Žádost o odklad povinné školní docházky“ můžete podat stejným způsobem jako žádost o přijetí k povinné školní docházce (formulář naleznete v příloze nebo v odkazu „Zápis do 1. ročníku“).

K žádosti je nutné přiložit:

  1.  kopii rodného listu dítěte (na kopii, prosím, napište větu: „Souhlasím s poskytnutím kopie rodného listu“ a podepište se. (v případě elektronického dokumentu tuto větu zahrňte do textu zprávy). Poskytnutá kopie rodného listu bude po ověření dat skartována.
  2. doporučující posudek školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10)
  3. odborného lékaře nebo klinického psychologa


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 2/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Datová schránka:    ap4rb42

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa