Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

MenuEkoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 390 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

18. 8. 2017

Informace k organizaci školnímu roku 2017-2018

Informace k organizaci školního roku 2017-2018 budou na stránkách zveřejněny ve dnech od 29. 8. 2017.

                       http://www.spojovacky.com/data/images/Skupina-d%C4%9Bt%C3%AD-p%C5%99ed-%C5%A1kolou_508eca833b397-thumb.jpg

11. 7. 2017

Úřední hodiny - prázdninový provoz

Úřední hodiny o prázdninách:

3. 7. - 14. 7. 2017 od 8.00 do 15.00 hodin

28.8. - 31.8. 2017 od 8.00 do 15.00 hodin

11. 7. 2017

Prázdninové přání

Krásné a pohodové prázdniny přejí Mendíci všem Mendíkům smiley


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 2/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa