Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života

Přeskočit navigaci

MenuEkoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.

V současné době vzděláváme 420 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

18. 10. 2018

Úspěchy našich žáků 9.A - stolní tenis MČ Praha 4

Ve středu 17.10. se žáci 9.A zúčastnili obvodního kola turnaje ve stolním tenise v ZŠ Na Líše.

Mendíky zastupovala hned dvě družstva. Chlapecké družstvo bylo ve složení Jiří Laštovka, Tomáš Holinský a Jakub Pažický a družstvo dívek Veronika Soukalová a Andrea Švíbková. 

A jak se Mendíci umístili?

Obě družstva vybojovala výborná 1. místa a postupují do krajského kola.

Máme velkou radost a těšíme se na další úspěchy.

                                                     Výsledek obrázku pro stolní tenis

2. 10. 2018

SRPDŠ - zápis z jednání dne 18. 9. 2018

Vážení rodiče,

v příloze naleznete zápis z jednání členů SRPDŠ. Tento zápis sepsal opět pan Lukáš Homuta, kterému patří velké poděkování.

 

1. 10. 2018

Kroužky v 1. pololetí školního roku 2018 - 2019

V příloze naleznete přehled kroužků, které jsou otevřeny v ZŠ Mendíků v 1. pololetí školního roku 2018 - 2019.


Mateřská škola Mendíků

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 2/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Datová schránka:    ap4rb42

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa