Přeskočit navigaci

Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života


Ekoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty
O2 Chytrá škola
Projekt MAP Doučování žáků

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do mnoha kmenových učeben umístit interaktivní tabule, které žákům pomáhají prohlubovat učivo. Máme např. moderní učebnu chemie a fyziky propojenou s laboratoří pro pokusy, počítačovou učebnu s notebooky a především od roku 2020 zrekonstruovanou polytechnickou učebnu s technickým vybavením, interaktivní tabulí a 3D tiskárnou Originál Průša.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku máme třídy s rozšířenou výukou matematiky. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na středních školách. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 2.

V současné době vzděláváme cca 450 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

27. 9. 2023

Ředitelský volný den - informace pro zákonné zástupce

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji z organizačních a technických důvodů na den 29. 9. 2023 ředitelské volno

                                                                            Mgr. Jitka Poková, ředitelka školy

27. 9. 2023

TONDA OBAL U NÁS VE ŠKOLE

Naši školu po mnoha letech navštívil Tonda obal a o co se vlastně jedná? Jde o významnou společnost EKOKOM, která se již dlouhodobě mimo jiné zabývá zejména osvětou mezi dětmi zaměřenou na třídění odpadu a pochopení důležitosti se tomuto naučit už od dětství.

Dětem od 1. do 4. tříd se tak dva lektoři v jednotlivých besedách snažili přiblížit v mnohém jistě podivuhodný svět odpadů (jenž si často žije svým životem) prostřednictvím mnoha zajímavostí, které by určitě překvapily i dospělé, ale hlavně interaktivními hrami (jež si děti jako obvykle získaly nejvíce) a v neposlední řadě možností si jak se říká vše "osahat".

Nakonec i podle fotografií z průběhu akce je patrné, jak tato "neobyčejná akce o obyčejných věcech" děti zaujala!

     Jitka Lukešová (koordinátorka EKOŠKOLY)

20. 9. 2023

Digitální wellbeing pro rodiče - důležitá informace o programu pro rodiče

Vážení rodiče,

 

dovolujeme si Vás pozvat na program s názvem "Digitální wellbeing pro rodiče".

 

Termín konání:  úterý 3. 10. od 16.00 hodin do 18.00 hodin

 

Místo konání:  ZŠ Mendíků

 

Anotace programu:

Program seznamuje rodiče s digitálními lákadly (videohry, sociální sítě apod.) a způsoby, kterými nás vábí k jejich bezvýhradnému konzumování. Ukazuje fyzické, psychické i sociální problémy spojené s nadměrným používáním technologií. Program klade důraz na kvalitu času stráveného on-line a podporuje v nalezení rovnováhy mezi on-line a off-line časem. Rodiče se dozví, jak mohou doma nastavit pravidla pro používání technologií, a jak s dětmi v této oblasti vhodně komunikovat. Program se drží hesla: „Technologie je dobrý sluha, ale špatný pán.“

 

O čem program nebude: O dalších tématech z oblasti bezpečnosti on-line (např. zabezpečení účtů a zařízení, kyberšikana nebo další rizikové chování on-line).

Program zajišťuje nezisková organizace https://www.linkins.org/ a je pro rodiče zdarma.

 

 


Online zápis

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 2/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Datová schránka:    ap4rb42

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa