Přeskočit navigaci

Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života


Ekoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty
O2 Chytrá škola

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do mnoha kmenových učeben umístit interaktivní tabule, které žákům pomáhají prohlubovat učivo. Máme např. moderní učebnu chemie a fyziky propojenou s laboratoří pro pokusy, počítačovou učebnu s notebooky a především od roku 2020 zrekonstruovanou polytechnickou učebnu s technickým vybavením, interaktivní tabulí a 3D tiskárnou Originál Průša.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku máme třídy s rozšířenou výukou matematiky. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na středních školách. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 2.

V současné době vzděláváme cca 450 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

30. 6. 2022

Slavnostní zakončení školního roku 2021 - 2022

Poslední zvonění žákům 9.A .a  9.B ....

                                          Výsledek obrázku pro zvoneček

Dnes našim nejstarším žákům ZAZVONIL ZVONEC A ....... ŠKOLNÍ DOCHÁZKY BYL KONEC ....

Atmosféru POSLEDNÍHO zvonění všem přiblíží fotografie... 

29. 6. 2022

Školní jídelna - informace pro rodiče od paní hospodářky Vladimíry Mayerové

V důsledku růstu cen potravin, jsme nuceni zvýšit cenu stravného od 1. 9. 2022 za 1 oběd o 5,- Kč. 

  • I. stupeň 1. – 4. třída (cena 1 oběda 35,-Kč) 770,- Kč
  • II. stupeň 4. – 8. třída (cena 1 oběda 37,-Kč) 800,- Kč
  • III. stupeň 9. třída (cena 1 oběda 39 Kč) 860,- Kč

Variabilní symbol a číslo účtu zůstává stejné, jako v předešlém roce. Podmínkou stravování v daném měsíci je včasná úhrada a to nejpozději 25. dne předchozího měsíce na účet školní jídelny.

Stravné je nutné začít platit již od 25. 8. 2022 a dále až do 25. 5. 2022 (10x za školní rok).

Děkujeme za pochopení.

28. 6. 2022

Rozloučení žáků 9. A se svými spolužáky a vyučujícími

 

Dnešní dopoledne zpříjemnilo všem Mendíkům humorné vystoupení žáků 9. A, které si žáci připravili pod vedením třídní učitelky paní Prýmasové. Hudební doprovod zajistila paní učitelka Pařízková a pan učitel Komín.

 

 

Všem patří velké poděkování. Za vystoupení máte "naši milí deváťáci" velkou JEDNIČKU *** smiley.

 


Online zápis

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 2/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Datová schránka:    ap4rb42

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa