Přeskočit navigaci

Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života


Ekoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty
O2 Chytrá škola
Projekt MAP

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do mnoha kmenových učeben umístit interaktivní tabule, které žákům pomáhají prohlubovat učivo. Máme např. moderní učebnu chemie a fyziky propojenou s laboratoří pro pokusy, počítačovou učebnu s notebooky a především od roku 2020 zrekonstruovanou polytechnickou učebnu s technickým vybavením, interaktivní tabulí a 3D tiskárnou Originál Průša.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku máme třídy s rozšířenou výukou matematiky. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na středních školách. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 2.

V současné době vzděláváme cca 450 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

25. 11. 2022

Sobota u Mendíků a vánoční jarmark

Vážení rodiče a milí Mendíci,

 

dovolujeme si Vás pozvat na tradiční akci "Sobota u Mendíků", která bude v letošním roce probíhat současně s vánočním jarmarkem.

 

Akce se bude konat 26. 11. 2022 od 9.00 hodin do 12.30 hodin.

 

21. 11. 2022

BOBŘÍK INFORMATIKY - VÝSLEDKY

V minulém týdnu se děti 5. a 6. ročníků zapojily v průběhu hodiny informatiky do celostátní soutěže "Bobřík informatiky".

 

Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Počáteční počet bodů byl u každého 48 (protože špatné odpovědi strhávají body). Maximální dosažitelný počet byl 192 bodů. Úspěšným řešitelem se stal účastník, který dosáhl alespoň 120 bodů.  

Ukrajinské děti využily možnost řešit zadání v ukrajinštině.  

Mezi úspěšné děti se zařadily:  

5. ročníky (jednotlivci nebo soutěžní dvojice) 

Miriam Meitnerová 164 b. 

Adéla Filáčková a Týna Nguyen 164 b. 

Vojtěch Jančák a Tomáš Zlatník 161 b. 

Ondra Švyhnos Dominik Andres 156 b. 

Jindřich Lněnička 156 b. 

Michal Kotrouš a Richard Štulíř 145 b. 

Jonáš Stejskal 144 b. 

Nella V Carboch, Anna Tuháčková 141 b. 

Vilém Goňa 136 b. 

Michal Pileček ,Jana Hirato 128 b. 

Kašpar Hůla 120 b. 

Emma Nikodýmová 120 b. 

 

 

6. ročníky (pouze jednotlivci) 

Rozálie Šimková 156 b. 

Matyáš Pešek 145 b. 

Alžběta Holancová 144 b. 

Žofie Váňová 142 b. 

Dominik Rampír 141 b. 

Anna Vinařová 141 b. 

Eliška Grygarová 139 b. 

David Lindauer 138 b. 

Lucie Krejčíková 137 b. 

Amélie Kocmánková 132 b. 

Kateřina Zídková 132 b. 

 William Haller 129 b. 

 

Blahopřejeme a děkujeme všem účastníkům za snahu.  

Gabriela Dankaninová - koordinátorka soutěže 

16. 11. 2022

Charitativní dobrý skutek žáků ZŠ Mendíků.

V týdnu od 25. 11. do 2. 12. 2022 se můžete zapojit do 12. ročníku charitativní sbírky materiální pomoci „Děti dětem“, jejíž výtěžek bude opět určen Dětskému centru při Fakultní Thomayerově nemocnici.

 

 A jak můžete pomoci? 

 

Dětské centrum nejvíce potřebuje:

- pleny na lepítka (velikost 3, 5, 6)

- balzámy na rty, krémy na opalování, papírové kapesníky (i v krabičce)

- vlhčené ubrousky

- baterie do hraček (AA, AAA, 9V, R14, R20, kulaté 2032)

- ovocné kapsičky, cereálie, sušené ovoce, pitíčka.

 

Vaše dary můžete odevzdávat službě ve vrátnici ZŠ Mendíků.

 

Všem dárcům moc děkujeme.


Online zápis

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 2/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Datová schránka:    ap4rb42

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa