Přeskočit navigaci

Základní a mateřská škola Mendíků - škola s mosty do života


Ekoskola
Ovoce do skol
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty
O2 Chytrá škola
Projekt MAP Doučování žáků

Základní a mateřská škola Mendíků

ZŠ Mendíků byla založena v roce 1930 a je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Snažíme se vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se nám do mnoha kmenových učeben umístit interaktivní tabule, které žákům pomáhají prohlubovat učivo. Máme např. moderní učebnu chemie a fyziky propojenou s laboratoří pro pokusy, počítačovou učebnu s notebooky a především od roku 2020 zrekonstruovanou polytechnickou učebnu s technickým vybavením, interaktivní tabulí a 3D tiskárnou Originál Průša.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku máme třídy s rozšířenou výukou matematiky. V těchto třídách systematicky a cíleně připravujeme žáky ke studiu na středních školách. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků a získala název Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 2.

V současné době vzděláváme cca 450 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle ŠVP "Škola s mosty do života" a v MŠ "Cestička do školy"

Aktuality

20. 3. 2023

Třídní schůzky dne 21. 3. 2023 - informace pro rodiče

Třídní schůzky se konají v úterý dne 21. 3. 2023.

Od 17.00 hodin se koná pravidelné zasedání předsedů tříd ve sborovně školy.

Informace o organizaci třídních schůzek jednotlivých tříd naleznete na třídních stránkách.

Těšíme se na Vás.

10. 3. 2023

Jarní prázdniny od 13. 3. do 17. 3. 2023

Mendíci přejí všem Mendíkům krásné prázdniny.

                              Výsledek obrázku pro jarní prázdniny 2017

9. 3. 2023

Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků - informace pro rodiče

Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků se koná ve čtvrtek 23. 3. 2023 od 14.00 do 17.00 hodin.

 

A jak bude odpoledne probíhat? Po příchodu do školy budete službou ve vrátnici odvedeni do počítačové učebny, kde Vám Vaše děti mohou ukázat, jak zvládají výukové programy určené předškolákům.

 

Ve 14.10hod., ve 14.50hod., v 15.30hod. a  v 16.15hodin  bude vždy některý vyučující provádět skupinky rodičů školou a odpovídat na jejich případné dotazy.

 

Na závěr prohlídky paní učitelky z 1. stupně v učebnách letošních prvňáčků připraví pro rodiče ukázkové učebnice a sešity žáků 1. tříd.

Virtuálně si můžete prohlížet ZŠ Mendíků  již nyní pod odkazem zde

Těšíme se na Vás. 

 

                                              Výsledek obrázku pro zápis do 1. tříd


Online zápis

Kontakt

ZŠ a MŠ Mendíků
Mendíků 2/1000
140 00  Praha 4

Tel./fax:    261 214 006

IČ:    60435348

Datová schránka:    ap4rb42

Zobrazit na mapě »

Mateřská škola Mendíků - mapa